Conturile comunei Hoceni

RO97TREZ65821150250XXXXX (P.S.I) 

RO82TREZ6582107020101XXX (Impozit cladiri persoane fizice) 

RO32TREZ6582107020102XXX (Impozit cladiri persoane juridice) 

RO26TREZ6582107020203XXX (Impozit teren extravilan) 

RO72TREZ65821180250XXXXX (Alte impozite si taxe: taxa firma, viza program, certificat producator, inmatriculare auto, autorizatie constructii, acord functionare, depunere oferte, taxa divort, taxa inregistrare contract de arenda) 

RO29TREZ6582107020201XXX (Impozit teren intravilan persoane fizice) 

RO76TREZ6582107020202XXX (Impozit teren intravilan persoane fizice) 

RO04TREZ6582116020201XXX (Taxa asupra mijloc de transport persoane fizice) 

RO72TREZ65821A350102XXXX (Venituri din amenzi) 

RO93TREZ65821360205XXXXX (Taxa chirie Camin Cultural) 

RO51TREZ6582116020202XXX (Taxa auto persoane juridice) 

RO24TREZ65821160250XXXXX (Alte taxe pentru utilizarea bunurilor - salubritate, apa, numere caruta, invatamant, taxa comercializare) 

Copiati pdf

 

Taxe şi impozite 2019

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,13% asupra valorii valorii impozabile a cladirii determinat de criteriile stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile – anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,13 % asupra valorii impozabile ale clădirii.

Pentru mai multe detalii consultaţi urmatorul link: Taxe şi impozite 2019

Strategia de dezvoltare rurală

Zona de dezvoltare rurală 8 Elan, subzona 8b Elan- Vest se încadrează în tipul subzonelor profound rurale din arealele de interferență a zonelor preponderent deluroase cu câmpii deluroase. Gradul de dezvoltare este redus, cu infrastructuri majore deficitare, cu populație în descreștere și îmbătrânire, cu excedent ridicat de forță de muncă. Potențialul agricol este ridicat, este o zonă cu disponibilități pentru cultura plantelor de câmp și creșterea animalelor și cu potențial limitat silvic. Subzona necesită fonduri pentru modernizarea infrastructurilor rurale și dezvoltarea agriculturii.

Strategia de dezvoltare completa