Hotararile Consiliului Local

 

2019

 • HCL nr. 21/2019 - privind intabularea unui teren situat in intravilanul satului Hoceni - HCL_21_2019.pdf 
 • HCL nr. 20/2019 - privind insusirea modificarilor efectuate in inventarul bunurilor - HCL_20_2019.pdf 
 • HCL nr. 19/2019 - privind schimbarea destinatiei unor imobile - HCL_19_2019.pdf 
 • HCL nr. 18/2019 - privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 - HCL_18_2019.pdf 
 • HCL nr. 13/2019 - privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant care vor functiona - HCL_13_2019.pdf 
 • HCL nr. 12/2019 - privind inscrierea in cartea funciara a drumurilor din satele Deleni si Barbosi - HCL_12_2019.pdf 
 • HCL nr. 11/2019 - privind insusirea modificarilor efectuate in inventarul bunurilor CH - HCL_11_2019.pdf 
 • HCL nr. 10/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea scolii din satul Siscani - HCL_10_2019.pdf 
 • HCL nr. 9/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea drumurilor din satele Hoceni Deleni - HCL_9_2019.pdf 
 • HCL nr. 8/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru alimentarea cu apa în satele Deleni, Oteleni si poduri Oteleni - HCL_8_2019.pdf 
 • HCL nr. 7/2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta - HCL_7_2019.pdf 
 • HCL nr. 6/2019 - privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului - HCL_6_2019.pdf 
 • HCL nr. 4/2019 - privind aprobarea PUG - HCL_4_2019.pdf 
 • HCL nr. 3/2019 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii 416 - HCL_3_2019.pdf 
 • HCL nr. 2/2019 - privind aprobarea raportului privind starea economio-social si de mediu pe anul 2018 si adoptarea programelor principalelor obiective de dezvoltare -  HCL_2_2019.pdf 

2018