Anunturi vanzare teren

⚬ VARTOLOMEI VASILE - Oferta de vanzare

⚬ PROCES-VERBAL DE AFISARE - Oferta de vanzare 176/14.07.2020, Oferta de vanzare 172/14.07.2020

⚬ DIACONU MIHAI - Oferta de vanzare

⚬ CERCHEZ TEODOR, MUNTEANU MIMI, CERCHEZ MANUELA, CERCHEZ MIHAI - Oferta de vanzare

⚬ CERCHEZ TEODOR, MUNTEANU MIMI - Oferta de vanzare

 

Anunt colectiv

pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale[...] Pentru mai multe detalii consultaţi urmatorul link:  Anuntul din data 02.11.2020.

 

 Anunț gestionare reclamații pe timpul execuției lucrărilor

Primăria comunei Hoceni anunță publicul interesat că începând cu data de 28.10.2020, în localitatea Deleni, comuna Hoceni se execută lucrări de construcție pentru investiția ”Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Hoceni, județul Vaslui.”. Anunt Nr. 5395/10.11.2020

 

 Anunț consultare publică 

”Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Hoceni, județul Vaslui.”

  

          Anunt public consultare online -  Descarcare

 Plan de management social si de mediu - Descarcare

 

Anunt colectiv

pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale[...] Pentru mai multe detalii consultaţi urmatoarele link-uri: Anuntul din data 24.08.2020, Anuntul din data 31.03.2020.

 

Licitaţii/Anunturi

Comuna Hoceni invită operatorii economici să depună ofertă / propunere tehnică și propunere financiară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de lucrări pentru investiția ”Reabilitare și modernizare DS 607 și DS 699, sat Barboși, comuna Hoceni, județul Vaslui.”. Descarcă invitatie

Conturile comunei Hoceni

RO97TREZ65821150250XXXXX (P.S.I) 

RO82TREZ6582107020101XXX (Impozit cladiri persoane fizice) 

RO32TREZ6582107020102XXX (Impozit cladiri persoane juridice) 

RO26TREZ6582107020203XXX (Impozit teren extravilan) 

RO72TREZ65821180250XXXXX (Alte impozite si taxe: taxa firma, viza program, certificat producator, inmatriculare auto, autorizatie constructii, acord functionare, depunere oferte, taxa divort, taxa inregistrare contract de arenda) 

RO29TREZ6582107020201XXX (Impozit teren intravilan persoane fizice) 

RO76TREZ6582107020202XXX (Impozit teren intravilan persoane fizice) 

RO04TREZ6582116020201XXX (Taxa asupra mijloc de transport persoane fizice) 

RO72TREZ65821A350102XXXX (Venituri din amenzi) 

RO93TREZ65821360205XXXXX (Taxa chirie Camin Cultural) 

RO51TREZ6582116020202XXX (Taxa auto persoane juridice) 

RO24TREZ65821160250XXXXX (Alte taxe pentru utilizarea bunurilor - salubritate, apa, numere caruta, invatamant, taxa comercializare) 

Copiati pdf

 

Taxe şi impozite 2019

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,13% asupra valorii valorii impozabile a cladirii determinat de criteriile stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile – anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,13 % asupra valorii impozabile ale clădirii.

Pentru mai multe detalii consultaţi urmatorul link: Taxe şi impozite 2019

Strategia de dezvoltare rurală

Zona de dezvoltare rurală 8 Elan, subzona 8b Elan- Vest se încadrează în tipul subzonelor profound rurale din arealele de interferență a zonelor preponderent deluroase cu câmpii deluroase. Gradul de dezvoltare este redus, cu infrastructuri majore deficitare, cu populație în descreștere și îmbătrânire, cu excedent ridicat de forță de muncă. Potențialul agricol este ridicat, este o zonă cu disponibilități pentru cultura plantelor de câmp și creșterea animalelor și cu potențial limitat silvic. Subzona necesită fonduri pentru modernizarea infrastructurilor rurale și dezvoltarea agriculturii.

Strategia de dezvoltare completa