ANUNT

            Primăria Comunei Hoceni  aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice care dețin sisteme individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (fose vidanjabile, fose septice, stații de epurare) faptul că au obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate.
             Termenul limită pentru înscrierea în registru este 27 noiembrie 2022.
            Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietarii spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate au obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate al  comunei Hoceni în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate, pentru care vor depune o cerere  la sediul primariei.
             ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
         În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
             Obligația înregistrării se aplică atât sistemelor existente, cât și celor care sunt în curs de construire!
             Informațiile se completează în unul dintre formularele  atasate:

⚬ Cerere înregistrare pentru persoane fizice - vizualizare 

⚬ Cerere înregistrare pentru persoane juridice - vizualizare 

 

Publicație de vânzare

⚬ Proces verbal de anulare a procedurii prevăzute de Legea 17/2014 - vizualizare 

⚬ ROVIGO S.P.R.L. - FILIALA BRAȘOV - vizualizare 

 

Stat de funcții 2022

⚬ Stat de funcții valabil la 01 ianuarie 2022 - vizualizare

 

Registru certificate de urbanism

⚬ Registru certificate de urbanism la 31.10.2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 30.09.2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 31.08.2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism la 11.07.2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism 2022 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism 2021 - vizualizare

⚬ Registru certificate de urbanism 2020 - vizualizare 

Registru autorizații de construire/desființare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 31.10.2022 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 30.09.2022 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 31.08.2022 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare la 11.07.2022 - vizualizare

⚬ Registru autorizații de construire/desființare 2022 - vizualizare

 

Anunturi vanzare teren

⚬ TEODORESCU ZOIȚA - Oferta de vanzare

⚬ ONCEANU VASILE - Oferta de vanzare

⚬ ONCEANU VASILE - Oferta de vanzare

 

  

Conturile comunei Hoceni

RO97TREZ65821150250XXXXX (P.S.I) 

RO82TREZ6582107020101XXX (Impozit cladiri persoane fizice) 

RO32TREZ6582107020102XXX (Impozit cladiri persoane juridice) 

RO26TREZ6582107020203XXX (Impozit teren extravilan) 

RO72TREZ65821180250XXXXX (Alte impozite si taxe: taxa firma, viza program, certificat producator, inmatriculare auto, autorizatie constructii, acord functionare, depunere oferte, taxa divort, taxa inregistrare contract de arenda) 

RO29TREZ6582107020201XXX (Impozit teren intravilan persoane fizice) 

RO76TREZ6582107020202XXX (Impozit teren intravilan persoane fizice) 

RO04TREZ6582116020201XXX (Taxa asupra mijloc de transport persoane fizice) 

RO72TREZ65821A350102XXXX (Venituri din amenzi) 

RO93TREZ65821360205XXXXX (Taxa chirie Camin Cultural) 

RO51TREZ6582116020202XXX (Taxa auto persoane juridice) 

RO24TREZ65821160250XXXXX (Alte taxe pentru utilizarea bunurilor - salubritate, apa, numere caruta, invatamant, taxa comercializare) 

Copiati pdf

 

Taxe şi impozite 2022

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,13% asupra valorii valorii impozabile a clădirii determinat de criteriile stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile – anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,13 % asupra valorii impozabile ale clădirii.

Pentru mai multe detalii consultaţi urmatorul link: Taxe şi impozite 2022

Strategia de dezvoltare rurală 2021 - 2027

Comuna Hoceni având o suprafață de 9.486 ha, situată în partea central – estică a județului Vaslui, este așezată la vest de lunca Prutului, în zona dealurilor hușene. Relieful aparține aproape în proporții egale Dealurilor Fălciului, subunitatea Dealurile Dobrina – Crețești în partea de nord și de nord-est a comunei și Depresiunii Elan-Sărata, în partea de sud, sud – est și est a comunei.

Strategia de dezvoltare 2021 - 2027

 

 

 

Colectare selectivă a deșeurilor