Comisii de specialitate

 

HOTARAREA Nr. 6/2016

privind aprobarea numarului si componenta Comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Hoceni.

 

Avand in vedere propunerile facute in cadrul sedintei si tinand cont de pregatirea profesionala, aptitudinile si optiunile consilierilor;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) si art. 54 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliului local Hoceni:

HOTARASTE:

Art. 1. In cadrul Consiliului local Hoceni, se stabilesc trei comisii de specialitate pentru diferite domenii de activitate, astfel:

 • a).- Comisia de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget- finante , administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert;
 • b).- Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agreement;
 • c).- Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridical, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor.

Art. 2. In cadrul comisiilor prevazute la art. 1 se numesc urmatorii consilieri:

a).- Comisia de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget-fmante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului servicii si cornert:

 • 1. Domnul Popa Mihai - consilier U.S.L.
 • 2. Domnul Palade Petru - consilier U.S.L.
 • 3. Domnul Huțanu Gheorghe - consilier U.S.L.

b).- Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement:

 • 1. Domnul Vartolomei Jenică - consilier U.S.L.
 • 2. Domnul Miloșovici Valentin Eduard - consilier U.S.L.
 • 3. Domnul Mircea Gabriela - consilier U.S.L.

c).- Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii si linistei publice si a drepturilor cetatenilor:

 • 1. Domnul Purice Eugen - consilier U.S.L.
 • 2. Domnul Gemene Goriță - consilier U.S.L.
 • 3. Domnul Găină Mihai - consilier U.S.L.

Art. 3. Fiecare comisie isi va alege un presedinte si un secretar, iar atributiile, sarcinile si modul de functionare se vor stabili prin Regulamentul de functionare a Consililiului local al comunei Hoceni.

Art. 4. Prin grija Secretarului comunei cate o copie din prezenta se va inainta Institutiei Prefectului judetului Vaslui si va fi afisata in locuri publice pe raza comunei.

HCL nr.6/2016

Declarație de avere și interese