Date geografice

Hoceni

Comuna Hoceni, având o suprafaţă de 9330 ha, este formată din localităţile: Hoceni, Barboşi, Deleni, Oţeleni, Şişcani, Tomşa şi cătunul Rediu. Comuna este situată în partea central-estică a judeţului Vaslui. Reşedinţa comunei, localitatea Hoceni, se află la 51 km depărtare de municipiul Vaslui prin localitatea Şişcani. La nord se învecinează cu comuna Creţeşti, la nord-est şi est cu comuna Dimitrie Cantemir, la sud-sud-vest cu comuna Vutcani şi la vest cu comuna Olteneşti. Situată în partea central-estică a judeţului Vaslui, comuna Hoceni este aşezată la vest de lunca Prutului, în zona dealurilor Murgene. Comuna Hoceni aparţine zonei de dezvoltare rurală numită opt Elan, subzona 8b Elan Vest, se încadrează în rândul comunelor mari, cu potenţial economic ridicat. Este o comună cu populaţie medie. Comuna are o infrastructură rutieră dezvoltată, puţin modernizată, un profil economic agro-silvo-pastoral, cu disponibilităţi pentru diversificarea activităţilor economice agricole şi neagricole. Comuna Hoceni se caracterizează printr-o economie de tip agro-silvo-pastoral, cu grad mediu de dezvoltare şi cu semnificaţie ridicată în economia zonei.