Modernizare Şcoala Deleni

      În cadrul acestui proiect corpul existent cu destinaţia clasele I – IV, este reabilitat din punct de vedere funcţional, modernizat din punct de vedere al instalaţiilor şi echipamentelor precum şi a finisajelor. Se construieşte şi un corp nou amplasat pe latura nordică a clădirii şi care se suprapune parţial cu zona unde se află în situaţia existentă cancelaria şi spaţiul de depozitare accesibil doar din exterior. Acest corp nou preia arhitectura , şi tipologiile volumetrice ale corpului vecin şi aduce un raport funcţional în măsura să satisfacă cerinţele normative în vigoare, privitoare la modul de funcţionare a spaţiilor de învăţământ. Acest corp va adăposti următoarele funcţiuni: două grupuri sanitare pentru elevi, un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi, un grup sanitar pentru profesori, o cameră cancelarie, o cameră pentru centrala termică şi un culoar de circulaţie.

         Terenul şi clădirile sunt situate în sat Deleni, comuna Hoceni, se află în proprietatea Consiliului Local al Comunei Hoceni şi fac parte din domeniul public al acesteia.

         Proiectul este finanţat prin PNDL OG28/2013, valoarea investiţiei este de 551.245,12 lei.