Comerțul în comuna Hoceni

Comerțul în comuna Hoceni este reprezentat de:

- 64 de societăți comerciale (S.R.L., P.F.F., I.I. Societăți agricole) cu următoarele domenii de activitate principale:

• 40 – în domeniul agriculturii și creșterii animalelor,

• 21 – în domeniul comerțului (19 magazine și două depozite materiale de construcții)

• 1 – transport

• 1 – servicii de cadastru

Prin serviciile lor și activitățile prestate către cetățeni, contribuie în bine la dezvoltarea stării social - economice din comuna noastră, deoarece cetățenii nu mai trebuie să se deplaseze pentru aceste servicii în alte localități.

Toate acestea pun la dispoziția locuitorilor materialele și produsele necesare traiului de zi cu zi.