Creșterea animalelor

Faptul că comuna Hoceni are o suprafață importantă de pășuni proprietate privată, asigură condiții favorabile de creștere a animalelor. Creșterea animalelor a fost o preocupare permanentă în comuna Hoceni.

Astfel că la sfârșitul anului 2023 din registrul agricol al comunei Hoceni reiese un număr de animale astfel: 518 bovine, 976 porci, 3768 ovine, 977 caprine, 262 cabaline și 2846 păsări.