Exploatarea agricolă în comuna Hoceni

La nivelul comunei Hoceni își desfășoară activitatea 34 societăți și asociații cu profil agricol care lucrează în diferite forme terenurile lor și a cetățenilor comunei , care este în suprafață totală de 9360 ha teren, 4603 ha teren arabil.. Cel mai mult teren agricol se află în jurul celor 6 localități ale comunei Hoceni.

Așa cum bine se știe cei mai mulți locuitori ai comunei lucrează în agricultură la diferite societăți, asociații, angajați cu ziua sau prin ajutorare iar restul fac agricultură pe proprietățile lor pentru consumul propriu și gospodăresc.

Atât fermierii mari cât și cei individuali au interes mare pentru a lucra terenul agricol, au dotări bune și se implică în promovarea de proiecte.

Cei mai mulți dintre ei, au accesat fonduri pentru:

- Dotarea fermelor cu utilaje agricole moderne prin implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă accesate de fermierii locali;

- Finanțarea nerambursabilă a tinerilor fermieri pentru cumpărare de terenuri si utilaje agricole în scopul stimulării menținerii acestora în spațiul rural;

Principalele surse de finanțare sunt: FEADR, AFIR, GAL MOLDO - PRUT

Agricultura în comuna Hoceni se află într-un stadiu de dezvoltare și sunt motive suficiente să rămânem cu convingerea că agricultura a fost și va rămâne o prioritate pentru noi toți și elementul de bază în stabilirea stării social economice a locuitorilor din comuna Hoceni.

La nivelul comunei Hoceni este înființată și funcționează o asociație a crescătorilor de animale, ACA ZOO HOCENI, care are concesionată pășunea comunei Hoceni și o distribuie anual spre exploatare crescătorilor de animale. Asociația primește subvenție A.P.I.A cu care efectuează lucrări de întreținere și îmbunătățire a pășunei (tăiere spini și arbuști, administrare îngrășământ, construire sisteme de alimentare cu apă.) - Asociația crescătorilor de animale ZOO HOCENI