Grupul de acțiune locală GAL MOLDO PRUT

Grupul de Acțiune Locală Gal Moldo Prut are ca scop asocierea comunelor și societăților din zona Municipiului Huși în vederea implementării de proiecte cu Fonduri Europene, atât publice cât și private, urmărind dezvoltarea comunității, creearea de locuri de muncă, modernizarea si dezvoltarea firmelor private, dezvoltarea infrastructurii. Unul dintr-e motive este si acela de a putea accesa mai ușor fonduri europene nerambursabile. Comuna Hoceni a fost beneficiara unu proiect in valoare de 673.459,00 Lei - „Achiziție echipamente pentru intervenții în situații de urgență și amenajare parc Hoceni în scopul valorificării peisagisticii rurale”, comuna Hoceni, județul Vaslui”. Iar acum comuna Hoceni are in implementare, prin Gal, proiectul "Iluminat stradal din surse regenerabile in localitatea Tomsa."

Autoritățile locale din comuna Hoceni, au înteles că asocierea duce la creearea unui grup puternic care poate reprezenta interesele partenerilor în mod echiatabil.