Alimentare cu apa in Deleni si Oteleni; poduri și podete in Oteleni

         Alimentare cu apă în Deleni și Oțeleni, poduri și podețe în localitatea Oțeleni, comuna Hoceni este o investiție importantă in valoare de 3.093.209 lei, finanțată cu fonduri de la Guvernul României prin Programul privind dezvoltarea infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural instituit prin O.G. 7 / 2006.iar din 2013 prin O.G 28/2013.

         Executarea investiției a început în anul 2009. Până în prezent s-au realizat următoarele:

         În localitatea Oţeleni:

  • Captare cu dren - 50 m
  • Conductă aducţiune cu diametrul de 90 - 65 m
  • Înmagazinare – Rezervor - V= 150 mc
  • Staţie tratare apă
  • Reţele distribuţie PEHD Pn 6 - Ф110 – 4650 m; Ф90 –1425 m; Ф75 –1465 m - Total = 7540 m

         În localitatea Deleni:

  • Captare cu dren - 50 m
  • Conductă aducţiune cu diametrul de 90 - 715 m
  • Înmagazinare – Rezervor - V= 150 mc
  • Staţie tratare apă
  • Reţele distribuţie PEHD Pn 6 - Ф110 – 3200 m; Ф90 – 2800 m; Ф75 – 935 m - Total = 6935 m

        Proiectul nu s-a finalizat deoarece prevede şi construirea a 2 podețe betonate peste pârâul Oțeleni din localitatea Oțeleni, comuna Hoceni care urmează să fie construite.