Alimentare cu apă potabilă în satul Barboşi, comuna Hoceni, judeţul Vaslui

      Proiectul cuprinde mai multe obiective printre care: “Alimentare cu apă potabilă în satul Barboşi, comuna Hoceni, judeţul Vaslui”, “Canalizare şi staţie de epurare în satul Barboşi comuna Hoceni, judeţul Vaslui.”, “Infiinţare centru de asistenţă copii după programul şcolar tip after – school.” şi “Dotare cămin cultural cu costume populare şi instrumente muzicale pentru fanfară.”. Valoarea totală a proiectului este de 9.718.906,00 lei, fonduri nerambursabile, obţinute prin contract de finanţare prin PNDR prin AFIR (FEADR).

      Întreaga reţea de distribuţie are o lungime de 6.500 m, va fi realizată din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate PEHD PE 80, PN 6, având diametru de 110 mm. Reţeaua de apă cuprinde două rezervoare şi un foraj de mare adâncime. Execuţia lucrărilor a început la data de 24.10.2017. Lucrările au fost finalizate la data de 07.05.2019.