Canalizare şi staţie de epurare în satul Barboşi comuna Hoceni, judeţul Vaslui

      Proiectul cuprinde mai multe obiective printre care: “Alimentare cu apă potabilă în satul Barboşi, comuna Hoceni, judeţul Vaslui”, “Canalizare şi staţie de epurare în satul Barboşi comuna Hoceni, judeţul Vaslui.”, “Infiinţare centru de asistenţă copii după programul şcolar tip after – school.” şi “Dotare cămin cultural cu costume populare şi instrumente muzicale pentru fanfară.”. Valoarea totală a proiectului este de 9.718.906,00 lei, fonduri nerambursabile, obţinute prin contract de finanţare prin PNDR prin AFIR (FEADR).

      Reţeaua de canalizare este prevăzută pe o lungime de 6.500 m. În cadrul proiectului sunt prevăzute şi staţia de epurare, cămine de vizitare, gura de vărsare staţia de epurare şi împrejmuire.

Lucrările au fost finalizate la data de 07.05.2019.