Captări apă pe pașunile satelor din comuna Hoceni

      Asigurarea apei pe pășunile satelor comunei reprezintă o preocupare permanentă a Administrației publice locale. Perioadele de secetă prelungită din lunile de vară, și secarea unor izvoare de suprafață au impus realizarea unor lucrări de forare si captări de izvoare care să asigure adăparea animalelor.

         Au fost realizate un număr de 12 adăpători pe pășunile satelor astfel: Hoceni 4, Barboși 3, Deleni 1, Oțeleni 1, Tomșa 1, Șișcani 2. Pentru a asigura apa la adăpătorile din satul Șișcani a fost realizat un Puț forat la adâncimea de 150 m.