Hoceni - Comunitate fără bariere

       

           Prevede construirea unui număr de 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în localitatea Tomșa.