Împădurirea terenurilor degradate constituite în perimetrele de ameliorare Hârtop – Hoceni și Coasta Stânii Barboși

      Valoarea totală a proiectului este de 3.467.533,00, finanţare nerambursabilă prin contract de finanţare cu Asociaţia Fondului pentru Mediu.

         Proiectul constă în împădurirea a 100,94 ha de teren, care se află în proprietatea privată a comunei Hoceni.

         Perimetrele de ameliorare sunt: Hârtop – Hoceni (74,03 ha) şi Coasta Stânii – Barboşi (26,91 ha).

         Prin împădurirea celor 100,94 ha de teren degradat se urmăreşte reducerea riscului de alunecare de teren.