Infiinţare centru de asistenţă copii după programul şcolar tip after – school

      Proiectul cuprinde mai multe obiective printre care: “Alimentare cu apă potabilă în satul Barboşi, comuna Hoceni, judeţul Vaslui”, “Canalizare şi staţie de epurare în satul Barboşi comuna Hoceni, judeţul Vaslui.”, “Infiinţare centru de asistenţă copii după programul şcolar tip after – school.” şi “Dotare cămin cultural cu costume populare şi instrumente muzicale pentru fanfară.”. Valoarea totală a proiectului este de 9.718.906,00 lei, fonduri nerambursabile, obţinute prin contract de finanţare prin PNDR prin AFIR (FEADR).

     Execuţia lucrărilor a început la data de 04.09.2017, în localitatea Hoceni și au fost finalizate la data de 20.12.2018.

     Inexistenţa unui centru de asistenţă după programul şcolar în comuna Hoceni, face imposibilă menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii de risc.

     Prin acest obiectiv se urmăreşte prevenirea separării copiilor de familie şi a abandonului şcolar prin asigurarea unei îngrijiri omplexe după programul şcolar, prin activităţi de tip educaţional, socializare, consiliere şi orientare şcolară.