Serviciul public de asistență socială

Un salariat al Primăriei conduce această activitate scriptică și gestionează un număr de 112 dosare de ajutor social, cu un număr de 324 persoane beneficiare.

Acești beneficiari fac numeroase lucrări de curățenie și gospodărire a comunei sub directa îndrumare și supraveghere a executivului în special a Viceprimarului și a Administratorului, cum ar fi:

În toate cele 7 localităţi componente, principala ocupație a localnicilor a fost agricultura, pe baza resurselor de sol și vegetație - cultura plantelor (cereale, viţa de vie, plante tehnice) și zootehnia, la care s-au adăugat meșteșugurile și mică industrie casnică.

 • Curățat localitățile de gunoi;
 • Cosit zona drumurilor comunale și sătești acolo unede nu locuiesc persoane;
 • Cosit zona drumului județean;
 • Întreținut zona spațiilor de agrement;
 • Pregătit drumurile pentru iarnă cu material antiderapant;
 • Dezăpezit manual, ori de câte ori este nevoie, drumul comunal;
 • Lucrări gospodărești la unitățile școlare;
 • Curățat pășunile de spini și arbuști;
 • Curățat și întreținut ciusmelele din toate localitățile comunei Hoceni;
 • Intervenții la situații de urgență;
 • Amenajat spații și terenuri pentru construcții noi;

Acest segment de populație nu poate lipsi comunității noastre, motivat de faptul că nu sut locuri de muncă, nu dețin terenuri, nu au alte venituri și totuși contribuie într-o mare măsură la îmbunătățirea imaginii comunei prin activitatea desfășurată în conformitate cu Legea nr. 416/2001.

Pe lângă sumele de bani pe care le primesc, beneficiază de spitalizare gratuită, ei împreună cu familiile lor, plata energiei electrice la un tarif social și altele. Toate aceste vin în sprijinul familiilor lipsite de posibilități și venituri.

 • dosarele de alocații pentru susținerea familiei, în număr de 163 dosare;
 • dosare alocații de stat pentru copii (18);
 • ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne;
 • tichete sociale pentru grădiniță (55 dosare);
 • indemnizație lunară persoane cu handicap grav (41 dosare).