Serviciul voluntar pentru situații de urgență

Activitatea de șef S.V.S.U este suplinită de administratorul comunei, Huțanu Gheorghe și un număr de 7 voluntari care au un rol esenșial în educarea locuitorilor în acest domeniu, controlul și îndrumarea instituțiilor, intervenirea la inundații, înzăpeziri și stigerea incendiilor.

Trebuie să știți că acest serviciu aduce venituri la bugetul local prin activități de intervenție la stingerea incendiilor și în comuna Dimitrie Cantemirpe baza unui contract de colaborare încheiat anual.