Serviciul voluntar pentru situații de urgență

    Activitatea de șef S.V.S.U este îndeplinită de domnul Drăghici Daniel și un număr de 7 voluntari care au un rol esențial în educarea locuitorilor în acest domeniu, controlul și îndrumarea instituțiilor, intervenirea la inundații, înzăpeziri și stingerea incendiilor.

     Trebuie să știți că acest serviciu aduce venituri la bugetul local prin activități de intervenție la stingerea incendiilor și în comuna Dimitrie Cantemir pe baza unui contract de colaborare încheiat anual.