2023

  • Proces verbal - ședință 23 august 2023 - Vizualizare
  • HCL 46/2023 - privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Hoceni, județul Vaslui pentru anul 2023 - Vizualizare
  • HCL 45/2023 - privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - Vizualizare
  • HCL 44/2023 - privind atribuirea în folosință gratuită a terenului in suprafață de 3.000 mp, situat in extravilanul satului Deleni, comuna Hoceni, din proprietatea privată a comunei Hoceni către Direcția Silvică Vaslui – Ocolul Silvic Huși - Vizualizare
  • HCL 43/2023 - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnici – economici ai investiției „Extinderea și creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Hoceni, Județul Vaslui” - Vizualizare
  • HCL 42/2023 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 21 iulie 2023 - Vizualizare
  • HCL 41/2023 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice al comunei Hoceni, pentru anul 2023, la data de 30 iunie 2023 - Vizualizare
  • HCL 40/2023 - privind stabilirea și aprobarea taxelor locale pentru utilizarea temporară a terenurilor din domeniului public și privat al comunei Hoceni, județul Vaslui - Vizualizare
  • HCL 39/2023 - privind aprobarea modificării organigramei si statul de funcții din aparatul de specialitate a Primarului comunei Hoceni și din instituțiile și serviciile publice de interes local al comunei Hoceni, județul Vaslui - Vizualizare
  • HCL 38/2023 - privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală HOCENI - Vizualizare
  • HCL 37/2023 - privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafață de 3.969 mp, situat in Satul Tomșa, comuna Hoceni, din proprietatea privată a comunei Hoceni in proprietatea Parohiei Hoceni, comuna Hoceni - Vizualizare
  • HCL 36/2023 - privind atribuirea în folosință gratuită a terenului in suprafață de 3.969 mp, situat in satul Tomșa, comuna Hoceni, din proprietatea privată a comunei Hoceni in proprietatea Parohiei Hoceni, comuna Hoceni - Vizualizare
  • HCL 35/2023 - privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafață de 4.067 mp, situat in Satul Șișcani, comuna Hoceni, din proprietatea privată a comunei Hoceni in proprietatea Parohiei Hoceni, comuna Hoceni - Vizualizare
  • HCL 34/2023 - privind atribuirea în folosință gratuită a terenului in suprafață de 4.067 mp, situat in satul Șișcani, comuna Hoceni, din proprietatea privată a comunei Hoceni in proprietatea Parohiei Hoceni, comuna Hoceni - Vizualizare
  • HCL 33/2023 - privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafață de 8.131 mp, situat in Satul Deleni, comuna Hoceni, din proprietatea privată a comunei Hoceni in proprietatea Parohiei Deleni, comuna Hoceni - Vizualizare
  • HCL 32/2023 - privind atribuirea în folosință gratuită a terenului in suprafață de 8.131 mp, situat in satul Deleni, comuna Hoceni, din proprietatea privată a comunei Hoceni in proprietatea Parohiei Deleni, comuna Hoceni - Vizualizare
  • HCL 31/2023 - privind trecerea unor terenuri din inventarul domeniului public al comunei Hoceni în inventarul domeniului privat al comunei Hoceni, județul Vaslui - Vizualizare
  • HCL 30/2023 - de revocarea Hotărârii Consiliului local Hoceni nr. 27/2023 privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafață de 8.131 mp, din proprietatea comunei Hoceni,situat in Satul Deleni, comuna Hoceni in proprietatea Parohiei Deleni, comuna Hoceni - Vizualizare
  • HCL 29/2023 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 21 iunie 2023 - Vizualizare
  • HCL 28/2023 - privind aprobarea modificării organigramei si statul de personal din aparatul de specialitate a Primarului comunei Hoceni și din instituțiile și serviciile publice de interes local al comunei Hoceni, județul Vaslui - Vizualizare
  • HCL 27/2023 - privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafață de 8.131 mp, din proprietatea comunei Hoceni,situat in Satul Deleni, comuna Hoceni in proprietatea Parohiei Deleni, comuna Hoceni - Vizualizare
  • HCL 26/2023 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 26 mai 2023 - Vizualizare
  • HCL 25/2023 - pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru realizarea proiectului „Dotarea cu microbuze electrice a unităților școlare din mediul rural, județul Vaslui” - Vizualizare
  • HCL 24/2023 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 19 mai 2023 - Vizualizare
  • HCL 23/2023 - privind participarea Unității administrativ-teritoriale HOCENI, Judetul Vaslui, prin Consiliul Local al Comunei HOCENI la constituirea teritoriului eligibil LEADER 2023-2027 - Vizualizare
  • HCL 22/2023 - privind aprobarea rectificării I–a a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice al comunei Hoceni, pentru anul 2023 - Vizualizare
  • HCL 21/2023 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 26 aprilie 2023 - Vizualizare
  • HCL 20/2023 - privind analiza stadiului de înscriere a datelor in registrul agricol pe trimestrul I al anului 2023 și aprobarea Programul de masuri pentru eficientizarea datelor inscrise in registrul agricol al comunei Hoceni - Vizualizare
  • HCL 19/2023 - privind implementarea proiectului „Extinderea și creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Hoceni, Județul Vaslui” - Vizualizare
  • HCL 18/2023 - privind atribuirea denumirii ”ing. Ioan Ciomaga” Școlii primare Oțeleni, comuna Hoceni, județul Vaslui - Vizualizare
  • HCL 17/2023 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice al comunei Hoceni, pentru anul 2023, la data de 31 martie 2023 - Vizualizare
  • HCL 16/2023 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 28 martie 2023 - Vizualizare
  • HCL 14/2023 - privind aprobarea intabulării/înscrierii în Cartea Funciară a unor drumuri sătești situate pe raza satului Hoceni, ce aparțin domeniului public al comunei Hoceni. - Vizualizare
  • HCL 13/2023 - privind aprobarea ”Nomenclatorului stradal al comunei Hoceni, județul Vaslui” - Vizualizare
  • HCL 12/2023 - privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în oțeleni, comuna hoceni, județul vaslui” - Vizualizare
  • HCL 11/2023 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă - Vizualizare
  • HCL 10/2023 - privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale Școala Gimnazială Nr.1 Hoceni, comuna Hoceni, județul Vaslui.” În cadrul Componentei C15 – Educație prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Vizualizare
  • HCL 9/2023 - privind modificarea art. 4 din Contractul de concesiune Nr. 468/30.01.2013 încheiat între Comuna Hoceni și societatea agricolă S.C. AGROTUR S.R.L. Lunca Veche - Vizualizare
  • HCL 8/2023 - privind modificarea art. 4 din Contractul de concesiune Nr. 476/01.02.2013 încheiat între Comuna Hoceni și societatea comercială Horticola Lunca Veche - Vizualizare
  • HCL 7/2023 - privind modificarea art. 2, alin. 1 al Capitolului II din Contractul de concesiune Nr. 1330/16.03.2012 încheiat între Comuna Hoceni și societatea comercială Global Alloys - Vizualizare
  • HCL 6/2023 - privind aprobarea unui Protocol de Colaborare ce se va încheia între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cu sediul în București și Unitatea administrative – teritorială Hoceni pentru colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 26 ianuarie 2023 - Vizualizare
  • HCL 5/2023 - privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice al comunei Hoceni pentru anul 2023 - Vizualizare
  • HCL 4/2023 - privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2022 al comunei Hoceni pentru secțiunea de dezvoltare în anul 2023 - Vizualizare
  • HCL 3/2023 - privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice al comunei Hoceni pentru anul 2022 - Vizualizare
  • HCL 2/2023 - privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cursul anului 2023 - Vizualizare
  • HCL 1/2023 - privind aprobarea Raportului privind starea economică, social și de mediu al comunei Hoceni pe anul 2022 și aprobarea Programului principalelor obiective de dezvoltare economică, social și de mediu al comunei Hoceni în anul 2023 - Vizualizare

Hotararile Consiliului Local

 

2022

  • Proces verbal - ședință 27 decembrie 2022 - Vizualizare
  • HCL 78/2022 - privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza unității administrative – teritoriale Hoceni ce vor funcționa, în anul școlar 2023 – 2024, pe raza comunei Hoceni - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 23 decembrie 2022 - Vizualizare
  • HCL 77/2022 - privind aprobarea rectificării a VII – a al bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice al comunei Hoceni pentru anul 2022 - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 13 decembrie 2022 - Vizualizare
  • HCL 76/2022 - privind cumpărarea unui teren situate în intravilanul satului Oțeleni pentru realizare parc agrement . - Vizualizare
  • HCL 75/2022 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local al comunei pentru anul 2023 - Vizualizare
  • HCL 74/2022 - privind aprobarea rectificării a VI – a al bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice al comunei Hoceni pentru anul 2022 - Vizualizare
  • HCL 73/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 9 noiembrie 2022 - Vizualizare
  • HCL 72/2022 - privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare Nr. 1727/2010. - Vizualizare
  • HCL 71/2022 - privind stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări de pe raza comunei Hoceni. - Vizualizare
  • HCL 70/2022 - privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al comunei Hoceni. - Vizualizare
  • HCL 69/2022 - privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Platformei comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Hoceni. - Vizualizare
  • HCL 68/2022 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Hoceni în Consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Hoceni pentru anul școlar 2022 - 2023. - Vizualizare
  • HCL 67/2022 - privind aprobarea rectificării a V – a al bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice al comunei Hoceni. - Vizualizare
  • HCL 66/2022 - privind alegerea președintelui de ședință. - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 26 octombrie 2022 - Vizualizare
  • HCL 65/2022 - privind modificarea art. 3 și art. 4 din Contractul de concesiune Nr. 468/30.01.2013 încheiat între Comuna Hoceni și S.C. AGROTUR S.R.L. - Vizualizare
  • HCL 64/2022 - privind modificarea art. 3 și art. 4 din Contractul de concesiune Nr. 476/01.02.2013 încheiat între Comuna Hoceni și S.C. AGROTUR S.R.L. - Vizualizare
  • HCL 63/2022 - privind modificarea art. 3 și art. 4 din Contractul de concesiune Nr. 446/30.01.2013 încheiat între Comuna Hoceni și S.C. FLORIVAS AGRO S.R.L. - Vizualizare
  • HCL 62/2022 - privind aprobarea revizuirii, modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Hoceni - Vizualizare
  • HCL 61/2022 - privind aprobarea ”Comandamentului de iarnă și a Programului de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Hoceni” - Vizualizare
  • HCL 60/2022 - privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Hoceni - Vizualizare
  • HCL 59/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință septembrie 2022 - Vizualizare
  • HCL 58/2022 - privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local - Vizualizare
  • HCL 57/2022 - privind aprobarea rectificării a IV a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții Publice al comunei Hoceni pentru anul 2022 - Vizualizare
  • HCL 56/2022 - privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Unității Administrativ Teritorială Hoceni - Vizualizare
  • HCL 55/2022 - privind aprobarea documentației de deslipire a unor terenuri proprietate privată situată pe raza comunei Hoceni - Vizualizare
  • HCL 54/2022 - privind aprobarea unui schimb de terenuri între Comuna Hoceni, județul Vaslui și S.C. OMNIAGRO S.R.L. București - Vizualizare
  • HCL 53/2022 - privind avizarea documentației a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în Oțeleni, comuna Hoceni, județul Vaslui.” - Vizualizare
  • HCL 52/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 8 septembrie 2022 - Vizualizare
  • HCL 51/2022 - privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii comunale Hoceni - Vizualizare
  • HCL 50/2022 - privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Căminului Cultural Hoceni - Vizualizare
  • HCL 49/2022 - privind punerea la dispoziția proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 - 2022”, a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acesteia - Vizualizare
  • HCL 48/2022 - privind privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 25 august 2022 - Vizualizare
  • HCL 47/2022 - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 - 2022” - Vizualizare
  • HCL 45/2022 - privind aprobarea rectificării a III – a al bugetului local de venituri și cheltuieli și al Programului de Investiții Publice- Vizualizare
  • HCL 44/2022 - privind înregistrarea comunei Hoceni în SNEP- Vizualizare
  • HCL 43/2022 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Hoceni în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției de Director al Școlii Gimnaziale Nr.1 Hoceni- Vizualizare
  • HCL 42/2022 - privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Hoceni pentru anul 2022 - Vizualizare
  • HCL 41/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • Proces verbal - ședință 11 august 2022 - Vizualizare
  • HCL 40/2022 - privind necesitatea, oportunitatea, contractarea și implementare proiectului ”Extinderea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Hoceni.” - Vizualizare
  • HCL 39/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • HCL 38/2022 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de inundații în comuna Hoceni, județul Vaslui” - Vizualizare
  • HCL 37/2022 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de inundații în comuna Hoceni, județul Vaslui” - Vizualizare
  • HCL 36/2022 - privind stabilirea și aprobarea taxelor locale pentru utilizarea temporară a terenurilor din domeniul public și privat al comunei Hoceni, județul Vaslui - Vizualizare
  • HCL 35/2022 - privind aprobarea acordării burselor școlare pentru copii din învățământul pruniversitar de stat din comuna Hoceni, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 - Vizualizare
  • HCL 34/2022 - privind aprobarea rectificării a II-a a begetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice al comunei Hoceni, pentru anul 2022 - Vizualizare
  • HCL 33/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • HCL 32/2022 - privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare retante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Hoceni, județul Vaslui de către S.C. GLOBAL ALLOYS S..R.L. București - Vizualizare
  • HCL 31/2022 - privind modificarea redevenței anuale pentru suprafața de 20.000 mp concesionată de către SC GLOBAL ALLOYS S.R.L. București, stabilită prin contractual de concesiune 1330 din 16 martie 2012 - Vizualizare
  • HCL 30/2022 - privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Hoceni pentru anul 2022 - Vizualizare
  • HCL 29/2022 - privind aprobarea rectificării a – I – a a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice al comunei Hoceni, pentru anul 2022 - Vizualizare
  • HCL 28/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • HCL 27/2022 - privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ”Realizare sistem de supraveghere ideo în comuna Hoceni, județul Vaslui” - Vizualizare
  • HCL 26/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • HCL 25/2022 - privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ”Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul județului Vaslui.” În cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.1/I.1.2 - Vizualizare
  • HCL 24/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • HCL 23/2022 - privind aprobarea noilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Construire și dotare cămin cultural, incluzând în cadrul clădirii și biblioteca, sat Hoceni, str. Principală, nr. 156.” - Vizualizare
  • HCL 22/2022 - privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ”Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comunele Hoceni, Crețești, Dimitrie Cantemir și Pădureni, județul Vaslui.” - Vizualizare
  • HCL 21/2022 - privind participarea la ”Parteneriatul public Hoceni - Crețești - Dimitrie Cantemir - Pădureni Gaze 2022.” - Vizualizare
  • HCL 20/2022 - privind predarea către M.D.L.P.A. prin C.N.I. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire dispensar uman, sat Deleni, comuna Hoceni, județul Vaslui.” - Vizualizare
  • HCL 19/2022 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pentru investiția ”Construire dispensar uman, sat Deleni, comuna Hoceni, județul Vaslui.” - Vizualizare
  • HCL 18/2022 - privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
  • HCL 17/2022 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității administrativ teritoriale Hoceni în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - Vizualizare
  • HCL 16/2022 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - Vizualizare
  • HCL 15/2022 - privind modificarea art. 1 și art. 4 din Contractul de concesiune Nr. 446/30.01.2013 încheiat între Comuna Hoceni și Societatea Comercială FLORIVAS AGRO S.R.L. - Vizualizare
  • HCL 14/2022 - privind aprobarea concesionării investiției suplimentare a sistemului de alimentare cu apă Deleni - Vizualizare
  • HCL 13/2022 - privind aprobarea înființării Asociației Cultural - Sportivă comuna Hoceni - Vizualizare
  • HCL 12/2022 - privind aprobarea concesionării a unui număr de 6 loturi de teren pentru locuințe în Satul Nou Bărboși și a unui număr de 10 loturi de teren pentru locuințe în satul Hoceni - Vizualizare
  • HCL 11/2022 - privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști aflate în proprietatea privată a comunei Hoceni - Vizualizare
  • HCL 10/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • HCL 9/2022 - privind aprobarea intabulării/înscrierii în Cartea Funciară a unor drumuri sătești situate pe raza satului Bărboși, comuna Hoceni, ce aparține domeniului public al comunei Hoceni - Vizualizare
  • HCL 8/2022 - privind aprobarea realizării obiectivului de investiții și a indicatorilor tehnici-economici aferente proiectului ”Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Hoceni, județul Vaslui.” - Vizualizare
  • HCL 7/2022 - privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice al comunei Hoceni, pentru anul 2022 - Vizualizare
  • HCL 6/2022 - privind aprobarea ”Raportului privind starea economică, socială și de mediu al comunei Hoceni pe anul 2021” și adoptarea ”Programului principalelor obiective de dezvoltare economică, socială și de mediu al comunei Hoceni în anul 2022. ” - Vizualizare
  • HCL 5/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare
  • HCL 4/2022 - privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice al comunei Hoceni pentru anul 2021 - Vizualizare
  • HCL 3/2022 - privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2021 al comunei Hoceni, județul Vaslui pentru secțiunea de dezvoltare în anul 2022 - Vizualizare
  • HCL 2/2022 - privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cursul anului 2022 - Vizualizare
  • HCL 1/2022 - privind alegerea președintelui de ședință - Vizualizare

2021

  • Proces verbal Proces verbal al ședinței din 20 octombrie 2021- PV_sedinta_octombrie_2021.pdf
  • HCL nr. 49/2021 - Hotărârea nr. 49 din 20 octombrie 2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Oțeleni, comuna Hoceni, județul Vaslui” în vederea depunerii acestei investiții în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” HCL_49_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 49/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 49 din 20 octombrie 2021 Raport_avizare_HCL_49_din_2021.pdf
  • HCL nr. 48/2021 - Hotărârea nr. 48 din 20 octombrie 2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Hoceni, județul Vaslui” în vederea depunerii acestei investiții în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” HCL_48_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 48/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 48 din 20 octombrie 2021 Raport_avizare_HCL_48_din_2021.pdf
  • HCL nr. 47/2021 - Hotărârea nr. 47 din 20 octombrie 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_47_din_2021.pdf
  • Proces verbal Proces verbal al ședinței din 20 august 2021- PV_sedinta_august_2021.pdf
  • HCL nr. 46/2021 - Hotărârea nr. 46 din 20 august 2021 privind analiza stadiului de înscriere în registrul agricol pe trimestrul 2 și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise HCL_46_din_2021.pdf
  • HCL nr. 45/2021 - Hotărârea nr. 45 din 20 august 2021 privind aprobarea procedurii de identificare a situațiilor de risc de separare a copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii în situații de risc și a copiilor separate de părinți HCL_45_din_2021.pdf
  • Anexa 1 la HCL nr. 45/2021 - Anexa Nr.1 la Hotărârea nr. 45 din 20 august 2021 Anexa_1_la_HCL_45_din_2021.pdf
  • HCL nr. 44/2021 - Hotărârea nr. 44 din 20 august 2021 privind actualizarea consiliului Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Regulamentului de organizare -și funcționare HCL_44_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 44/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 44 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_44_din_2021.pdf
  • HCL nr. 43/2021 - Hotărârea nr. 43 din 20 august 2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei HCL_43_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 43/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 43 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_43_din_2021.pdf
  • HCL nr. 42/2021 - Hotărârea nr. 42 din 20 august 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei pentru perioada 2021 - 2031 HCL_42_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 42/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 42 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_42_din_2021.pdf
  • HCL nr. 41/2021 - Hotărârea nr. 41 din 20 august 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului HCL_41_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 41/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 41 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_41_din_2021.pdf
  • HCL nr. 40/2021 - Hotărârea nr. 40 din 20 august 2021 privind acordarea unui mandate special reprezentantului UAT Hoceni în adunarea general a ADIV HCL_40_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 40/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 40 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_40_din_2021.pdf
  • HCL nr. 39/2021 - Hotărârea nr. 39 din 20 august 2021 privind aprobarea concesionării sistemelor de alimentare cu apă către S.C. AQUAVAS S.A HCL_39_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 39/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 39 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_39_din_2021.pdf
  • HCL nr. 38/2021 - Hotărârea nr. 38 din 20 august 2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar HCL_38_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 38/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 38 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_38_din_2021.pdf
  • HCL nr. 37/2021 - Hotărârea nr. 37 din 20 august 2021 privind aprobarea rectificării I-a a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice HCL_37_din_2021.pdf
  • Raport de specialitate la HCL nr. 37/2021 - Raport de specialitate la HCL nr. 38 din 20 august 2021 Raport_specialitate_HCL_37_din_2021.pdf
  • HCL nr. 36/2021 - Hotărârea nr. 36 din 20 august 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_36_din_2021.pdf
  • HCL nr. 35/2021 - Hotărârea nr. 35 din 6 iulie 2021 privind însușirea protocolului de furnizare/prestare a Serviciilor publice de apă, canalizare - epurare de către S.C AQUAVAS S.A HCL_35_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 35/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 35 din 6 iulie 2021 Raport_avizare_HCL_35.pdf
  • Raport de specialitate la HCL nr. 35/2021 - Raport de specialitate la HCL nr. 35 din 6 iulie 2021 Raport_specialitate_HCL_35.pdf
  • HCL nr. 34/2021 - Hotărârea nr. 34 din 6 iulie 2021 privind aprobarea regulamentului, traseului, orarului de funcționare și a stațiilor pentru microbuzul școlar HCL_34_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 34/2021 - Raport de avizare HCL nr. 34 din 6 iulie 2021 Raport_avizare_HCL_34.pdf
  • Raport de specialitate HCL nr. 34/2021 - Raport specialitate HCL nr. 34 din 6 iulie 2021 Raport_specialitate_HCL_34.pdf
  • HCL nr. 33/2021 - Hotărârea nr. 33 din 6 iulie 2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Hoceni HCL_33_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 33/2021 - Raport de avizare HCL nr. 33 din 6 iulie 2021 Raport_avizare_HCL_33.pdf
  • HCL nr. 32/2021 - Hotărârea nr. 32 din 6 iulie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice online.” HCL_32_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL 32 din 2021 - Raport de avizare HCL nr. 32 6 iulie 2021 Raport_avizare_HCL_32.pdf
  • HCL nr. 31/2021 - Hotărârea nr. 31 din 6 iulie 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_31_din_2021.pdf
  • HCL nr. 30/2021 - Hotărârea nr. 30 din 10 iunie 2021 privind trecerea din inventarul domeniului public în domeniul privat al comunei Hoceni, a unor immobile pentru scoaterea din funcție în vederea demolării HCL_30_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 30/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 30 din 10 iunie 2021 Raport_avizare_HCL_30.pdf
  • Raport de specialitate la HCL nr. 30/2021 - Raport de specialitate la HCL nr. 30 din 10 iunie 2021 Raport_specialitate_HCL_30.pdf
  • HCL nr. 29/2021 - Hotărârea nr. 29 din 10 iunie 2021 de revocare a HCL 22/2021 HCL_29_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 29/2021 - Raport de avizare HCL nr. 29 din 10 iunie 2021 Raport_avizare_HCL_29.pdf
  • Raport de specialitate HCL nr. 29/2021 - Raport specialitate HCL nr. 29 din 10 iunie 2021 Raport_specialitate_HCL_29.pdf
  • HCL nr. 28/2021 - Hotărârea nr. 28 din 10 iunie 2021 de revocare HCL 21/2021 HCL_28_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 28/2021 - Raport de avizare HCL nr. 28 din 10 iunie 2021 Raport_avizare_HCL_28.pdf
  • HCL nr. 27/2021 - Hotărârea nr. 27 din 10 iunie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Hoceni cu echipamente specific pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2” HCL_27_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL 27 din 2021 - Raport de avizare HCL nr. 27 din 10 iunie 2021 Raport_avizare_HCL_27.pdf
  • HCL nr. 26/2021 - Hotărârea nr. 26 din 10 iunie 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_26_din_2021.pdf
  • Proces verbal încheiere ședință - din 7 mai 2021 PV_incheiere_sedinta_mai.pdf
  • HCL nr. 25/2021 - Hotărârea nr. 25 din 7 mai 2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Hoceni HCL_25.pdf
  • Raport de avizare - hotărârea nr. 25 din 7 mai 2021 Raport_avizare_HCL_25.pdf
  • Raport de specialitate - hotărârea nr. 25 din 7 mai 2021 Raport_de_specialitate_HCL_25.pdf
  • HCL nr. 24/2021 - Hotărârea nr. 24 din 7 mai 2021 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea formei și modalitatea de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public HCL_24.pdf
  • Raport de avizare - Hotărârea nr. 24 din 7 mai 2021 Raport_avizare_HCL_24.pdf
  • HCL nr. 23/2021 - Hotărârea nr. 23 din 7 mai 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_23.pdf
  • Dispoziție convocare ședință -din 29 aprilie 2021 - Dispozitie_convocare_sedinta_mai
  • Proces verbal - din 16 aprilie 2021 - Proces_verbal_încheiere_ședință_16_aprilie_2021
  • HCL nr. 22/2021 - Hotărârea nr. 22 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea desființării imobilului - Primăria comunei Hoceni și Casa de naștere din Deleni HCL_22_din_2021.pdf
  • Anexa 1 la HCL nr. 22/2021 - Anexa 1 la HCL nr. 22 din 16 aprilie 2021 Anexa_1_la_HCL_22_din_2021.pdf
  • HCL nr. 21/2021 - Hotărârea nr. 21 din 16 martie 2021 de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hoceni HCL_21_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 21/2021 - Raport de avizare HCL nr. 21 din 16 aprilie 2021 Raport_avizare_HCL_21_din_2021.pdf
  • Raport de specialitate HCL nr. 21/2021 - Raport de specialitate HCL nr. 21 din 16 aprilie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_21_din_2021.pdf
  • HCL nr. 20/2021 - Hotărârea nr. 20 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a programului de investiții publice pentru anul 2021 HCL_20_din_2021.pdf
  • Raport buget local inițial - Raport buget local initial Raport_BL_initial.pdf
  • HCL nr. 19/2021 - Hotărârea nr. 19 din 16 aprilie 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_19_din_2021.pdf
  • Ghid ședință - 16 aprilie 2021 Ghid_sedinta_aprilie_2021.pdf
  • Dispoziție aprilie 2021 - privind convocarea Consiliului Local Hoceni Dispozitie_aprilie_2021.pdf
  • Proces verbal - din 24 martie 2021 - Proces_verbal_încheiere_ședință_24_martie_2021
  • HCL nr. 18/2021 - Hotărârea nr. 18 din 24 martie 2021 privind aprobarea acordării burselor școlarepentru copii din învățământul preuniversitar de stat HCL_18_din_2021.pdf
  • Raport de avizare la HCL nr. 12/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 18 din 24 martie 2021 Raport_avizare_HCL_18_din_2021.pdf
  • HCL nr. 17/2021 - Hotărârea nr. 17 din 24 martie 2021 privind aprobarea ”Planului local de analiză și acoperire a riscurilor pe raza comunei Hoceni” HCL_17_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 17/2021 - Raport de avizare HCL nr. 11 din 24 februarie 2021 Raport_avizare_HCL_17_din_2021.pdf
  • Raport de specialitate HCL nr. 17/2021 - Raport de specialitate HCL nr. 17 din 24 martie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_17_din_2021.pdf
  • HCL nr. 16/2021 - Hotărârea nr. 16 din 24 martie 2021 privind aprobarea modului d întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 HCL_16_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 16/2021 - Raport de avizare HCL nr. 16 din 24 martie 2021 Raport_avizare_HCL_16_din_2021.pdf
  • Raport de specialitate HCL nr. 16/2021 - Raport de specialitate HCL nr. 16 din 24 martie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_16_din_2021.pdf
  • HCL nr. 15/2021 - Hotărârea nr. 15 din 24 martie 2021 privind delegarea, prin încredințare direct a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare HCL_15_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL 15 din 2021 - Raport de avizare HCL nr. 15 din 24 martie 2021 Raport_avizare_HCL_15_din_2021.pdf
  • Raport de specialitate HCL 15 din 2021 - Raport de specialitate HCL nr. 15 din 24 martie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_15_din_2021.pdf
  • HCL nr. 14/2021 - Hotărârea nr. 14 din 24 martie 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Hoceni în perioada 2021-2027 HCL_14_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 14/2021 - Raport de avizare HCL nr. 14 din 24 martie 2021 Raport_avizare_HCL_14_din_2021.pdf
  • HCL nr. 13/2021 - Hotărârea nr. 13 din 24 martie 2021 HCL_13_din_2021.pdf
  • Proces verbal - din 24 februarie 2021 - Proces_verbal_incheiere_sedinta_24_februarie_2021
  • HCL nr. 12/2021 - Hotărârea nr. 12 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea HCL 56/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale HCL_12_din_2021.pdf
  • Anexa nr. 1 la HCL nr. 12/2021 - Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 12 din 24 februarie 2021 ANEXA_1_la_HCL_12_din_2021.pdf
  • HCL nr. 11/2021 - Hotărârea nr. 11 din 24 februarie 2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT Hoceni HCL_11_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 11/2021 - Raport de avizare HCL nr. 11 din 24 februarie 2021 Raport_avizare_HCL_11_din_2021.pdf
  • Raport de specialitate HCL nr. 11/2021 - Raport de specialitate HCL nr. 11 din 24 februarie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_11_din_2021.pdf
  • HCL nr. 10/2021 - Hotărârea nr. 10 din 24 februarie 2021 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și reprezentarea în instanță a intereselor UAT Hoceni HCL_10_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 10/2021 - Raport de avizare HCL nr. 10 din 24 februarie 2021 Raport_avizare_HCL_10_din_2021.pdf
  • Raport de specialitate HCL nr. 10/2021 - Raport de specialitate HCL nr. 10 din 24 februarie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_10_din_2021.pdf
  • HCL nr. 9/2021 - Hotărârea nr. 9 din 24 februarie 2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2020 în anul 2021 HCL_9_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL 9 din 2021 - Raport de avizare HCL nr. 9 din 24 februarie 2021 Raport_avizare_HCL_9_din_2021.pdf
  • HCL nr. 8/2021 - Hotărârea nr. 8 din 24 februarie 2021 privind aprobarea ”Raportului privind starea economico - sociala și de mediu al comunei Hoceni” și adoptarea ”Programului principalelor obiective de dezvoltare economico - sociale și de mediu.” HCL_8_din_2021.pdf
  • Raport de avizare HCL nr. 8/2021 - Raport de avizare HCL nr. 8 din 24 februarie 2021 Raport_avizare_HCL_8_din_2021.pdf
  • Ghid ședință 24 februarie 2021 - Ghid ședință din 24 februarie 2021 Ghid_sedinta_24_februarie_2021.pdf
  • Dispoziția 118 din 2021 - Dispoziția nr. 118 din 2021 Dispozitia_118_din_2021.pdf
  • Proces verbal -din 15 ianuarie 2021 - Proces_verbal_incheiere_sedinta_15__ianuarie_2021
  • HCL nr. 5/2021 - Hotărârea nr. 5 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea noilor indicatori tehnici - economici pentru investiția - Alimentare cu apă în Deleni și Oțeleni și poduri și podețe în Oțeleni HCL_5_din__2021.pdf
  • HCL nr. 4/2021 - Hotărârea nr. 4 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea rețelei școlare locale care va funcționa în anul școlar 2021 - 2022 pe raza comunei Hoceni HCL_4_din__2021.pdf
  • HCL nr. 3/2021 - Hotărârea nr. 3 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții Publice a comunei Hoceni HCL_3_din__2021.pdf
  • HCL nr. 2/2021 - Hotărârea nr. 2 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii L 416 HCL_2_din__2021.pdf
  • Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/2021 - Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 2 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii L 416 Anexa_1_la_HCL_2_din_2021.pdf
  • HCL nr. 1/2021 - Hotărârea nr. 1 din 15 ianuarie 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_1_din_2021.pdf

2020

   • Proces verbal -din 15 decembrie 2020 - PV_15_decembrie_2020.pdf 
   • HCL nr. 60/2020 - Hotararea nr. 60 din 15 decembrie 2020 privind aprobarea modificării organigramei si statul de personal din aparatul de specialitate a Primarului comunei Hoceni și din instituțiile și serviciile publice de interes local al comunei Hoceni, județul Vaslui - HCL_60_2020.pdf
   • Anexa HCL nr. 60/2020 - ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRUL DE PERSONAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI HOCENI ȘI DIN INSTITUȚIILE ȘI SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL AL COMUNEI HOCENI - Anexa HCL_60_2020.pdf 
   • STAT DE FUNCȚII - al personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Hoceni și din din instituțiile și serviciile publice de interes local al comunei Hoceni - stat_functii_HCL_60_2020.pdf 
   • Raport avizare - a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei si statul de personal din aparatul de specialitate a Primarului comunei Hoceni și din instituțiile și serviciile publice de interes local al comunei Hoceni - RA_HCL_60_2020.pdf 
   • Raport de specialitate - privind necesitatea aprobarii modificarii organigramei si statul de personal din aparatul de specialitate a Primarului comunei Hoceni și din instituțiile și serviciile publice de interes local al comunei Hoceni - RS_HCL_60_2020.pdf 
   • HCL nr. 59/2020 - Hotararea nr. 59 din 15 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Hoceni în Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar de stat din comuna Hoceni, pentru anul școlar 2020 – 2021 - HCL_59_2020.pdf
   • Raport avizare - a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Hoceni în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Hoceni, pentru anul școlar 2020 – 2021 - RA_HCL_59_2020.pdf 
   • HCL nr. 58/2020 - Hotararea nr. 58 din 15 decembrie 2020 privind aprobarea “Comandamentului de iarnă și a Programului de deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei Hoceni, în perioada de iarnă 2020 – 2021” - HCL_58_2020.pdf
   • Anexe HCL nr. 58/2020 - SISTEMUL INFORMAȚIONAL pentru monitorizarea situației în perioada de iarnă 2020 – 2021 - Anexe HCL_58_2020.pdf 
   • Raport avizare - a proiectului de hotărâre privind aprobarea “Comandamentului de iarnă și a Programului de deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 2020 – 2021” - RA_HCL_58_2020.pdf 
   • HCL nr. 56/2020 - Hotararea nr. 56 din 15 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local al comunei Hoceni pentru anul 2021 - HCL_56_2020.pdf 
   • Raport avizare - a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local al comunei Hoceni pentru anul 2021 - RA_HCL_56_2020.pdf 
   • HCL nr. 55/2020 - Hotararea nr. 55 din 15 decembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_55_2020.pdf 
   • HCL nr. 54/2020 - Hotararea nr. 54 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea necesității realizării obiectivului de investiții și aprobarea indicatorilor tehnici-economici aferente proiectului: „Reabilitare și modernizare DS 607 si DS 699, sat Barbosi, comuna Hoceni, judetul Vaslui” - HCL_54_2020.pdf 
   • HCL nr. 53/2020 - Hotararea nr. 53 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Hoceni, județul Vaslui” - HCL_53_2020.pdf 
   • HCL nr. 52/2020 - Hotararea nr. 52 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Hoceni, județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Coc-2” - HCL_52_2020.pdf 
   • HCL nr. 51/2020 - Hotararea nr. 51 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea noilor indicatori tehnici - economici, reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziţie de lucrări pentru partea din construcție distinctă si independentă din punct de vedere fizic si functional „Pod din beton armat cadre inchise Tip C2 peste un torent neclasificat în satul Oțeleni (punct „La Burghelea”), comuna Hoceni”, aferentă investiției „Alimentare cu apă în Deleni și Oţeleni şi poduri şi podeţe în localitatea Oţeleni, comuna Hoceni, judeţul Vaslui” - HCL_51_2020.pdf 
   • HCL nr. 50/2020 - Hotararea nr. 50 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea intabulării/înscrierii în Cartea Funciară a unor drumuri sătești situate pe raza satului Oțeleni, comunei Hoceni, ce aparține domeniului public al comunei Hoceni - HCL_50_2020.pdf 
   • Anexa HCL nr. 50/2020 - Modificările efectuate în inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hoceni, atestat prin H.G.R. nr. 1361/2001 – anexa 38 - Anexa HCL_50_2020.pdf 
   • HCL nr. 49/2020 - Hotararea nr. 49 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Hoceni, judetul Vaslui - HCL_49_2020.pdf 
   • HCL nr. 48/2020 - Hotararea nr. 48 din 4 noiembrie 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Hoceni, judetul Vaslui - HCL_48_2020.pdf 
   • HCL nr. 47/2020 - Hotararea nr. 47 din 4 noiembrie 2020 pprivind aprobarea numarului si componenta Comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Hoceni - HCL_47_2020.pdf 
   • HCL nr. 46/2020 - Hotararea nr. 46 din 4 noiembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_46_2020.pdf 
   • Proces verbal - ceremonie de constituire a Consiliul Local Hoceni- PV_22_octombrie_2020.pdf 
   • Convocator - convocator_19_octombrie_2020.pdf 
   • Incheiere validare Primar Hoceni - inchiere_primar.pdf 
   • Incheiere validare Consiliul Local Hoceni - inchiere_cl.pdf 
   • Proces verbal - din 5 octombrie 2020 - PV_5_octombrie_2020.pdf 
   • HCL nr. 45/2020 - Hotararea nr. 45 din 5 octombrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Hoceni, județul Vaslui” - HCL_45_2020.pdf 
   • HCL nr. 44/2020 - Hotararea nr. 44 din 5 octombrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți în comuna Hoceni, județul Vaslui” - HCL_44_2020.pdf 
   • HCL nr. 43/2020 - Hotararea nr. 43 din 5 octombrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_43_2020.pdf 
   • Proces verbal - din 18 septembrie 2020 - PV_18_septembrie_2020.pdf 
   • HCL nr. 42/2020 - Hotararea nr. 42 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea rectificării a V–a a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice al comunei Hoceni pentru anul 2020 - HCL_42_2020.pdf 
   • HCL nr. 41/2020 - Hotararea nr. 41 din 18 septembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_41_2020.pdf 
   • Proces verbal - din 2 septembrie 2020 - PV_2_septembrie_2020.pdf 
   • HCL nr. 40/2020 - Hotararea nr. 40 din 2 septembrie 2020 privind participarea la ”PARTENERIATUL PUBLIC HOCENI – CREȚEȘTI - DIMITRIE CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2020” - HCL_40_2020.pdf 
   • Anexa nr. 1 pentru HCL nr. 40/2020 - PROTOCOLUL PARTENERIATULUI PUBLIC HOCENI – CREȚEȘTI - DIMITRIE CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2020 - anexa_1_HCL_40_2020.pdf 
   • Anexa nr. 2 pentru HCL nr. 40/2020 - ACORD DE PARTENERIAT AL PARTENERIATULUI PUBLIC “HOCENI – CREȚEȘTI - DIMITRIE CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2020” - anexa_2_HCL_40_2020.pdf 
   • HCL nr. 39/2020 - Hotararea nr. 39 din 2 septembrie 2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ”Dezvoltarea Rețelelor Inteligente de Distribuție a Gazelor Naturale în Vederea Creșterii Nivelelor de Flexibilitate, Siguranță, Eficientă în Operare, Precum și de Consum Final în comuna Hoceni, cu localitățile componente (Hoceni, Barboși, Deleni, Oțeleni, Șișcani și Tomșa), județul Vaslui” - HCL_39_2020.pdf 
   • Anexa nr. 1 pentru HCL nr. 39/2020 - NOTĂ CONCEPTUALĂ - anexa_1_HCL_39_2020.pdf 
   • Anexa nr. 2 pentru HCL nr. 39/2020 - TEMĂ DE PROIECTARE - anexa_2_HCL_39_2020.pdf 
   • HCL nr. 38/2020 - Hotararea nr. 38 din 2 septembrie 2020 de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hoceni, județul Vaslui - HCL_38_2020.pdf 
   • Anexa HCL nr. 38/2020 - Completarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hoceni, județul Vaslui - anexa_HCL_38_2020.pdf 
   • HCL nr. 37/2020 - Hotararea nr. 37 din 2 septembrie 2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială Hoceni, județul Vaslui - HCL_37_2020.pdf 
   • Anexa nr. 2 pentru HCL nr. 37/2020 - PROCEDURA DISTRIBUIRII extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe Unitatea administrativ-teritorială Hoceni, județul Vaslui - anexa_2_HCL_37_2020.pdf 
   • HCL nr. 36/2020 - Hotararea nr. 36 din 2 septembrie 2020 privind aprobarea rectificării a IV–a a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice al comunei Hoceni pentru anul 2020 - HCL_36_2020.pdf 
   • HCL nr. 35/2020 - Hotararea nr. 35 din 2 septembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_35_2020.pdf 
   • HCL nr. 34/2020 - Hotararea nr. 34 din 16 iulie 2020 privind aprobarea modificării organigramei si statul de personal din aparatul de specialitate a Primarului comunei Hoceni și din instituțiile și serviciile publice de interes local - HCL_34_2020.pdf 
   • HCL nr. 33/2020 - Hotararea nr. 33 din 16 iulie 2020 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul "Infiintare retea de alimentare si distributie cu gaze naturale in comuna HOCENI, judetul VASLUI” - HCL_33_2020.pdf 
   • HCL nr. 32/2020 - Hotararea nr. 32 din 16 iulie 2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului, local al comunei Hoceni - HCL_32_2020.pdf 
   • HCL nr. 31/2020 - Hotararea nr. 31 din 16 iulie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_31_2020.pdf 
   • HCL nr. 30/2020 - Hotararea nr. 30 din 25 iunie 2020 privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Hoceni, județul Vaslui” - HCL_30_2020.pdf 
   • HCL nr. 29/2020 - Hotararea nr. 29 din 25 iunie 2020 privind aprobarea rectificării a III - a a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice al comunei Hoceni pentru anul 2020 - HCL_29_2020.pdf 
   • HCL nr. 28/2020 - Hotararea nr. 28 din 25 iunie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_28_2020.pdf 
   • PV 6 mai 2020 - Procesul verbal al ședinței din 6 mai 2020 - PV_6_mai_2020.pdf 
   • HCL nr. 27/2020 - Hotararea nr. 27 din 6 mai 2020 privind aprobarea implementării proiectului Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale - HCL_27_2020.pdf 
   • HCL nr. 26/2020 - Hotararea nr. 26 din 6 mai 2020 privind transmiterea fără plată a terenului de 9607 mp - HCL_26_2020.pdf 
   • HCL nr. 25/2020 - Hotararea nr. 25 din 6 mai 2020 privind atribuirea în folosință gratuită a terenului de 9607 mp - HCL_25_2020.pdf 
   • HCL nr. 24/2020 - Hotararea nr. 24 din 6 mai 2020 privind revocarea HCL nr.18 din 26 martie 2020 - HCL_24_2020.pdf 
   • HCL nr. 23/2020 - Hotararea nr. 23 din 6 mai 2020 privind modificarea art.1 și 5 al contractului de concesiune 2188 din 26 aprilie 2012 - HCL_23_2020.pdf 
   • HCL nr. 22/2020 - Hotararea nr. 22 din 6 mai 2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului - HCL_22_2020.pdf 
   • HCL nr. 21/2020 - Hotararea nr. 21 din 6 mai 2020 privind aprobarea a II-a a bugetului local - HCL_21_2020.pdf 
   • HCL nr. 20/2020 - Hotararea nr. 20 din 6 mai 2020 privind încetarea mandatului de consilier Găină Mihai - HCL_20_2020.pdf 
   • HCL nr. 19/2020 - Hotararea nr. 19 din 6 mai 2020 privind alegerea președintelui de ședință - HCL_19_2020.pdf 
   • HCL nr. 18/2020 - Hotararea nr. 18 din 26 martie 2020 privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafață de 9.607 mp, situat in Satul Bărboși, comuna Hoceni, din proprietatea privată a comunei Hoceni in proprietatea Parohiei Deleni, comuna Hoceni - HCL_18_2020.pdf 
   • HCL nr. 17/2020 - Hotararea nr. 17 din 2020 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare 2020 - HCL_17_2020.pdf 
   • HCL nr. 16/2020 - Hotararea nr. 16 din 2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxei de salubrizare 2020 - HCL_16_2020.pdf 
   • HCL nr. 15/2020 - Hotararea nr. 15 din 2020 privind aprobarea rectificării I-a a bugetului local 2020 - HCL_15_2020.pdf 
   • HCL nr. 14/2020 - Hotararea nr. 14 din 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă martie 2020 - HCL_14_2020.pdf 
   • HCL nr. 13/2020 - Hotararea nr. 13 din 13 februarie 2020 privind reactualizarea inventarului bunurilor mobile din domeniului privat - HCL_13_2020.pdf 
   • HCL nr. 12/2020 - Hotararea nr. 12 din 13 februarie 2020 privind înscrierea în inventarul domeniului public al comunei Hoceni a unor imobile situate pe teritoriul comunei Hoceni, județul Vaslui - HCL_12_2020.pdf 
   • HCL nr. 11/2020 - Hotararea nr. 11 din 13 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programul de investiţii publice al comunei Hoceni, pentru anul 2020 - HCL_11_2020.pdf 
   • HCL nr. 10/2020 - Hotararea nr. 10 din 13 februarie 2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2019 - HCL_10_2020.pdf 
   • HCL nr. 9/2020 - Hotararea nr. 9 din 13 februarie 2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hoceni - HCL_9_2020.pdf 
   • HCL nr. 8/2020 - Hotararea nr. 8 din 13 februarie 2020 privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele Partidului Social Democrat și confirmat de Organizația județeană Vaslui al domnului Cotae Maricel - HCL_8_2020.pdf 
   • HCL nr. 7/2020 - Hotararea nr. 7 din 13 februarie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_7_2020.pdf 
   • PV 13 februarie 2020 - Procesul verbal al ședinței din 13 februarie 2020 - PV_13_februarie _2020.pdf 
   • HCL nr. 6/2020 - Hotararea nr. 6 din 29 ianuarie 2020 privind intabularea inscrierea in CF a unor terenuri - HCL_6_2020.pdf 
   • HCL nr. 5/2020 - Hotararea nr. 5 din 29 ianuarie 2020 privind inscrierea in inventarul domeniului public a unor imobile situate pe teritoriul comunei Hoceni - HCL_5_2020.pdf 
   • HCL nr. 4/2020 - Hotararea nr. 4 din 29 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici - HCL_4_2020.pdf 
   • HCL nr. 3/2020 - Hotararea nr. 3 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea planului de actiuni - HCL_3_2020.pdf 
   • HCL nr. 2/2020 - Hotararea nr. 2 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea raportului privind starea economico sociala si de mediu si programul principalelor obiective - HCL_2_2020.pdf 
   • HCL nr. 1/2020 - Hotararea nr. 1 din 29 ianuarie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta - HCL_1_2020.pdf 

2019

   • HCL nr. 68/2019 - privind modificarea art 17 din HCL 60 DIN 17 DEC 2019 - HCL_68_2019.pdf 
   • HCL nr. 67/2019 - privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar al anului 2018 - HCL_67_2019.pdf 
   • HCL nr. 66/2019 - privind aprobarea organizarii retelei scolare locale care vor functiona in anul scolar 2020 - 2021 - HCL_66_2019.pdf 
   • HCL nr. 64/2019 - privind aprobarea rectificarii a IV a BL - HCL_64_2019.pdf 
   • HCL nr. 62/2019 - privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din evidentele contabile - HCL_62_2019.pdf 
   • HCL nr. 61/2019 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta - HCL_61_2019.pdf 
   • HCL nr. 60/2019 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local - HCL_60_2019.pdf 
   • HCL nr. 48/2019 - privind aprobarea contului de executie al BL al com Hoceni la data de 30 iulie 2019 - HCL_48_2019.pdf 
   • HCL nr. 47/2019 - privind aprobarea rectificarii a II-a a BL de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice al comunei Hoceni - HCL_47_2019.pdf 
   • HCL nr. 33/2019 - privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "Amenajarea unui parc de joaca in cadrul Gradinitei Barbosi" - HCL_33_2019.pdf 
   • HCL nr. 32/2019 - privind aprobarea angajarii bugetare in cadrul parteneriatului dintre comuna Hoceni si asociatia Trup si Suflet - HCL_32_2019.pdf 
   • HCL nr. 31/2019 - privind aprobarea parteneriatului cu asociatia Trup si Suflet - HCL_31_2019.pdf 
   • HCL nr. 30/2019 - privind inchirierea prin licitatie a unui spatiu situat in cladirea Centrului Comunitar Administrativ Hoceni - HCL_30_2019.pdf 
   • HCL nr. 29/2019 - privind aprobarea demolarii imobilului corpului B al Scolii Siscani - HCL_29_2019.pdf 
   • HCL nr. 28/2019 - privind aprobarea demolarii imobilelor corpurilor A si B ale scolii Hoceni - HCL_28_2019.pdf 
   • HCL nr. 27/2019 - privind inscrierea in inventarul comunei Hoceni a unui imobil situat in comuna Hoceni - HCL_27_2019.pdf 
   • HCL nr. 26/2019 - privind iunscrierea in inventarul comunei Hoceni a unui imobil situat in comuna Hoceni - HCL_26_2019.pdf 
   • HCL nr. 25/2019 - privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico economici la platforma de gunoi - HCL_25_2019.pdf 
   • HCL nr. 24/2019 - privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici la platforma de gunoi - HCL_24_2019.pdf 
   • HCL nr. 23/2019 - privind aprobarea contului de executie a bugetul local - HCL_23_2019.pdf 
   • HCL nr. 22/2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta - HCL_22_2019.pdf 
   • HCL nr. 21/2019 - privind intabularea unui teren situat in intravilanul satului Hoceni - HCL_21_2019.pdf 
   • HCL nr. 20/2019 - privind insusirea modificarilor efectuate in inventarul bunurilor - HCL_20_2019.pdf 
   • HCL nr. 19/2019 - privind schimbarea destinatiei unor imobile - HCL_19_2019.pdf 
   • HCL nr. 18/2019 - privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 - HCL_18_2019.pdf 
   • HCL nr. 13/2019 - privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant care vor functiona - HCL_13_2019.pdf 
   • HCL nr. 12/2019 - privind inscrierea in cartea funciara a drumurilor din satele Deleni si Barbosi - HCL_12_2019.pdf 
   • HCL nr. 11/2019 - privind insusirea modificarilor efectuate in inventarul bunurilor CH - HCL_11_2019.pdf 
   • HCL nr. 10/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea scolii din satul Siscani - HCL_10_2019.pdf 
   • HCL nr. 9/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea drumurilor din satele Hoceni Deleni - HCL_9_2019.pdf 
   • HCL nr. 8/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru alimentarea cu apa în satele Deleni, Oteleni si poduri Oteleni - HCL_8_2019.pdf 
   • HCL nr. 7/2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta - HCL_7_2019.pdf 
   • HCL nr. 6/2019 - privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului - HCL_6_2019.pdf 
   • HCL nr. 4/2019 - privind aprobarea PUG - HCL_4_2019.pdf 
   • HCL nr. 3/2019 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii 416 - HCL_3_2019.pdf 
   • HCL nr. 2/2019 - privind aprobarea raportului privind starea economio-social si de mediu pe anul 2018 si adoptarea programelor principalelor obiective de dezvoltare -  HCL_2_2019.pdf 

2018