Hotararile Consiliului Local

 

2021

 • Proces verbal Proces verbal al ședinței din 20 octombrie 2021- PV_sedinta_octombrie_2021.pdf
 • HCL nr. 49/2021 - Hotărârea nr. 49 din 20 octombrie 2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Oțeleni, comuna Hoceni, județul Vaslui” în vederea depunerii acestei investiții în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” HCL_49_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 49/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 49 din 20 octombrie 2021 Raport_avizare_HCL_49_din_2021.pdf
 • HCL nr. 48/2021 - Hotărârea nr. 48 din 20 octombrie 2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Hoceni, județul Vaslui” în vederea depunerii acestei investiții în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” HCL_48_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 48/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 48 din 20 octombrie 2021 Raport_avizare_HCL_48_din_2021.pdf
 • HCL nr. 47/2021 - Hotărârea nr. 47 din 20 octombrie 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_47_din_2021.pdf
 • Proces verbal Proces verbal al ședinței din 20 august 2021- PV_sedinta_august_2021.pdf
 • HCL nr. 46/2021 - Hotărârea nr. 46 din 20 august 2021 privind analiza stadiului de înscriere în registrul agricol pe trimestrul 2 și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise HCL_46_din_2021.pdf
 • HCL nr. 45/2021 - Hotărârea nr. 45 din 20 august 2021 privind aprobarea procedurii de identificare a situațiilor de risc de separare a copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii în situații de risc și a copiilor separate de părinți HCL_45_din_2021.pdf
 • Anexa 1 la HCL nr. 45/2021 - Anexa Nr.1 la Hotărârea nr. 45 din 20 august 2021 Anexa_1_la_HCL_45_din_2021.pdf
 • HCL nr. 44/2021 - Hotărârea nr. 44 din 20 august 2021 privind actualizarea consiliului Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a Regulamentului de organizare -și funcționare HCL_44_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 44/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 44 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_44_din_2021.pdf
 • HCL nr. 43/2021 - Hotărârea nr. 43 din 20 august 2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei HCL_43_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 43/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 43 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_43_din_2021.pdf
 • HCL nr. 42/2021 - Hotărârea nr. 42 din 20 august 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei pentru perioada 2021 - 2031 HCL_42_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 42/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 42 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_42_din_2021.pdf
 • HCL nr. 41/2021 - Hotărârea nr. 41 din 20 august 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului HCL_41_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 41/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 41 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_41_din_2021.pdf
 • HCL nr. 40/2021 - Hotărârea nr. 40 din 20 august 2021 privind acordarea unui mandate special reprezentantului UAT Hoceni în adunarea general a ADIV HCL_40_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 40/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 40 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_40_din_2021.pdf
 • HCL nr. 39/2021 - Hotărârea nr. 39 din 20 august 2021 privind aprobarea concesionării sistemelor de alimentare cu apă către S.C. AQUAVAS S.A HCL_39_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 39/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 39 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_39_din_2021.pdf
 • HCL nr. 38/2021 - Hotărârea nr. 38 din 20 august 2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar HCL_38_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 38/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 38 din 20 august 2021 Raport_avizare_HCL_38_din_2021.pdf
 • HCL nr. 37/2021 - Hotărârea nr. 37 din 20 august 2021 privind aprobarea rectificării I-a a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice HCL_37_din_2021.pdf
 • Raport de specialitate la HCL nr. 37/2021 - Raport de specialitate la HCL nr. 38 din 20 august 2021 Raport_specialitate_HCL_37_din_2021.pdf
 • HCL nr. 36/2021 - Hotărârea nr. 36 din 20 august 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_36_din_2021.pdf
 • HCL nr. 35/2021 - Hotărârea nr. 35 din 6 iulie 2021 privind însușirea protocolului de furnizare/prestare a Serviciilor publice de apă, canalizare - epurare de către S.C AQUAVAS S.A HCL_35_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 35/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 35 din 6 iulie 2021 Raport_avizare_HCL_35.pdf
 • Raport de specialitate la HCL nr. 35/2021 - Raport de specialitate la HCL nr. 35 din 6 iulie 2021 Raport_specialitate_HCL_35.pdf
 • HCL nr. 34/2021 - Hotărârea nr. 34 din 6 iulie 2021 privind aprobarea regulamentului, traseului, orarului de funcționare și a stațiilor pentru microbuzul școlar HCL_34_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 34/2021 - Raport de avizare HCL nr. 34 din 6 iulie 2021 Raport_avizare_HCL_34.pdf
 • Raport de specialitate HCL nr. 34/2021 - Raport specialitate HCL nr. 34 din 6 iulie 2021 Raport_specialitate_HCL_34.pdf
 • HCL nr. 33/2021 - Hotărârea nr. 33 din 6 iulie 2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Hoceni HCL_33_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 33/2021 - Raport de avizare HCL nr. 33 din 6 iulie 2021 Raport_avizare_HCL_33.pdf
 • HCL nr. 32/2021 - Hotărârea nr. 32 din 6 iulie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice online.” HCL_32_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL 32 din 2021 - Raport de avizare HCL nr. 32 6 iulie 2021 Raport_avizare_HCL_32.pdf
 • HCL nr. 31/2021 - Hotărârea nr. 31 din 6 iulie 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_31_din_2021.pdf
 • HCL nr. 30/2021 - Hotărârea nr. 30 din 10 iunie 2021 privind trecerea din inventarul domeniului public în domeniul privat al comunei Hoceni, a unor immobile pentru scoaterea din funcție în vederea demolării HCL_30_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 30/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 30 din 10 iunie 2021 Raport_avizare_HCL_30.pdf
 • Raport de specialitate la HCL nr. 30/2021 - Raport de specialitate la HCL nr. 30 din 10 iunie 2021 Raport_specialitate_HCL_30.pdf
 • HCL nr. 29/2021 - Hotărârea nr. 29 din 10 iunie 2021 de revocare a HCL 22/2021 HCL_29_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 29/2021 - Raport de avizare HCL nr. 29 din 10 iunie 2021 Raport_avizare_HCL_29.pdf
 • Raport de specialitate HCL nr. 29/2021 - Raport specialitate HCL nr. 29 din 10 iunie 2021 Raport_specialitate_HCL_29.pdf
 • HCL nr. 28/2021 - Hotărârea nr. 28 din 10 iunie 2021 de revocare HCL 21/2021 HCL_28_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 28/2021 - Raport de avizare HCL nr. 28 din 10 iunie 2021 Raport_avizare_HCL_28.pdf
 • HCL nr. 27/2021 - Hotărârea nr. 27 din 10 iunie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Hoceni cu echipamente specific pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2” HCL_27_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL 27 din 2021 - Raport de avizare HCL nr. 27 din 10 iunie 2021 Raport_avizare_HCL_27.pdf
 • HCL nr. 26/2021 - Hotărârea nr. 26 din 10 iunie 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_26_din_2021.pdf
 • Proces verbal încheiere ședință - din 7 mai 2021 PV_incheiere_sedinta_mai.pdf
 • HCL nr. 25/2021 - Hotărârea nr. 25 din 7 mai 2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Hoceni HCL_25.pdf
 • Raport de avizare - hotărârea nr. 25 din 7 mai 2021 Raport_avizare_HCL_25.pdf
 • Raport de specialitate - hotărârea nr. 25 din 7 mai 2021 Raport_de_specialitate_HCL_25.pdf
 • HCL nr. 24/2021 - Hotărârea nr. 24 din 7 mai 2021 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea formei și modalitatea de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public HCL_24.pdf
 • Raport de avizare - Hotărârea nr. 24 din 7 mai 2021 Raport_avizare_HCL_24.pdf
 • HCL nr. 23/2021 - Hotărârea nr. 23 din 7 mai 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_23.pdf
 • Dispoziție convocare ședință -din 29 aprilie 2021 - Dispozitie_convocare_sedinta_mai
 • Proces verbal - din 16 aprilie 2021 - Proces_verbal_încheiere_ședință_16_aprilie_2021
 • HCL nr. 22/2021 - Hotărârea nr. 22 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea desființării imobilului - Primăria comunei Hoceni și Casa de naștere din Deleni HCL_22_din_2021.pdf
 • Anexa 1 la HCL nr. 22/2021 - Anexa 1 la HCL nr. 22 din 16 aprilie 2021 Anexa_1_la_HCL_22_din_2021.pdf
 • HCL nr. 21/2021 - Hotărârea nr. 21 din 16 martie 2021 de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hoceni HCL_21_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 21/2021 - Raport de avizare HCL nr. 21 din 16 aprilie 2021 Raport_avizare_HCL_21_din_2021.pdf
 • Raport de specialitate HCL nr. 21/2021 - Raport de specialitate HCL nr. 21 din 16 aprilie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_21_din_2021.pdf
 • HCL nr. 20/2021 - Hotărârea nr. 20 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a programului de investiții publice pentru anul 2021 HCL_20_din_2021.pdf
 • Raport buget local inițial - Raport buget local initial Raport_BL_initial.pdf
 • HCL nr. 19/2021 - Hotărârea nr. 19 din 16 aprilie 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_19_din_2021.pdf
 • Ghid ședință - 16 aprilie 2021 Ghid_sedinta_aprilie_2021.pdf
 • Dispoziție aprilie 2021 - privind convocarea Consiliului Local Hoceni Dispozitie_aprilie_2021.pdf
 • Proces verbal - din 24 martie 2021 - Proces_verbal_încheiere_ședință_24_martie_2021
 • HCL nr. 18/2021 - Hotărârea nr. 18 din 24 martie 2021 privind aprobarea acordării burselor școlarepentru copii din învățământul preuniversitar de stat HCL_18_din_2021.pdf
 • Raport de avizare la HCL nr. 12/2021 - Raport de avizare la HCL nr. 18 din 24 martie 2021 Raport_avizare_HCL_18_din_2021.pdf
 • HCL nr. 17/2021 - Hotărârea nr. 17 din 24 martie 2021 privind aprobarea ”Planului local de analiză și acoperire a riscurilor pe raza comunei Hoceni” HCL_17_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 17/2021 - Raport de avizare HCL nr. 11 din 24 februarie 2021 Raport_avizare_HCL_17_din_2021.pdf
 • Raport de specialitate HCL nr. 17/2021 - Raport de specialitate HCL nr. 17 din 24 martie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_17_din_2021.pdf
 • HCL nr. 16/2021 - Hotărârea nr. 16 din 24 martie 2021 privind aprobarea modului d întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 HCL_16_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 16/2021 - Raport de avizare HCL nr. 16 din 24 martie 2021 Raport_avizare_HCL_16_din_2021.pdf
 • Raport de specialitate HCL nr. 16/2021 - Raport de specialitate HCL nr. 16 din 24 martie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_16_din_2021.pdf
 • HCL nr. 15/2021 - Hotărârea nr. 15 din 24 martie 2021 privind delegarea, prin încredințare direct a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare HCL_15_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL 15 din 2021 - Raport de avizare HCL nr. 15 din 24 martie 2021 Raport_avizare_HCL_15_din_2021.pdf
 • Raport de specialitate HCL 15 din 2021 - Raport de specialitate HCL nr. 15 din 24 martie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_15_din_2021.pdf
 • HCL nr. 14/2021 - Hotărârea nr. 14 din 24 martie 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Hoceni în perioada 2021-2027 HCL_14_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 14/2021 - Raport de avizare HCL nr. 14 din 24 martie 2021 Raport_avizare_HCL_14_din_2021.pdf
 • HCL nr. 13/2021 - Hotărârea nr. 13 din 24 martie 2021 HCL_13_din_2021.pdf
 • Proces verbal - din 24 februarie 2021 - Proces_verbal_incheiere_sedinta_24_februarie_2021
 • HCL nr. 12/2021 - Hotărârea nr. 12 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea HCL 56/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale HCL_12_din_2021.pdf
 • Anexa nr. 1 la HCL nr. 12/2021 - Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 12 din 24 februarie 2021 ANEXA_1_la_HCL_12_din_2021.pdf
 • HCL nr. 11/2021 - Hotărârea nr. 11 din 24 februarie 2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT Hoceni HCL_11_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 11/2021 - Raport de avizare HCL nr. 11 din 24 februarie 2021 Raport_avizare_HCL_11_din_2021.pdf
 • Raport de specialitate HCL nr. 11/2021 - Raport de specialitate HCL nr. 11 din 24 februarie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_11_din_2021.pdf
 • HCL nr. 10/2021 - Hotărârea nr. 10 din 24 februarie 2021 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și reprezentarea în instanță a intereselor UAT Hoceni HCL_10_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 10/2021 - Raport de avizare HCL nr. 10 din 24 februarie 2021 Raport_avizare_HCL_10_din_2021.pdf
 • Raport de specialitate HCL nr. 10/2021 - Raport de specialitate HCL nr. 10 din 24 februarie 2021 Raport_de_specialitate_HCL_10_din_2021.pdf
 • HCL nr. 9/2021 - Hotărârea nr. 9 din 24 februarie 2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2020 în anul 2021 HCL_9_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL 9 din 2021 - Raport de avizare HCL nr. 9 din 24 februarie 2021 Raport_avizare_HCL_9_din_2021.pdf
 • HCL nr. 8/2021 - Hotărârea nr. 8 din 24 februarie 2021 privind aprobarea ”Raportului privind starea economico - sociala și de mediu al comunei Hoceni” și adoptarea ”Programului principalelor obiective de dezvoltare economico - sociale și de mediu.” HCL_8_din_2021.pdf
 • Raport de avizare HCL nr. 8/2021 - Raport de avizare HCL nr. 8 din 24 februarie 2021 Raport_avizare_HCL_8_din_2021.pdf
 • Ghid ședință 24 februarie 2021 - Ghid ședință din 24 februarie 2021 Ghid_sedinta_24_februarie_2021.pdf
 • Dispoziția 118 din 2021 - Dispoziția nr. 118 din 2021 Dispozitia_118_din_2021.pdf
 • Proces verbal -din 15 ianuarie 2021 - Proces_verbal_incheiere_sedinta_15__ianuarie_2021
 • HCL nr. 5/2021 - Hotărârea nr. 5 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea noilor indicatori tehnici - economici pentru investiția - Alimentare cu apă în Deleni și Oțeleni și poduri și podețe în Oțeleni HCL_5_din__2021.pdf
 • HCL nr. 4/2021 - Hotărârea nr. 4 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea rețelei școlare locale care va funcționa în anul școlar 2021 - 2022 pe raza comunei Hoceni HCL_4_din__2021.pdf
 • HCL nr. 3/2021 - Hotărârea nr. 3 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții Publice a comunei Hoceni HCL_3_din__2021.pdf
 • HCL nr. 2/2021 - Hotărârea nr. 2 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii L 416 HCL_2_din__2021.pdf
 • Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/2021 - Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 2 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate de către beneficiarii L 416 Anexa_1_la_HCL_2_din_2021.pdf
 • HCL nr. 1/2021 - Hotărârea nr. 1 din 15 ianuarie 2021 privind alegerea președintelui de ședință HCL_1_din_2021.pdf

2020

 • Proces verbal -din 15 decembrie 2020 - PV_15_decembrie_2020.pdf 
 • HCL nr. 60/2020 - Hotararea nr. 60 din 15 decembrie 2020 privind aprobarea modificării organigramei si statul de personal din aparatul de specialitate a Primarului comunei Hoceni și din instituțiile și serviciile publice de interes local al comunei Hoceni, județul Vaslui - HCL_60_2020.pdf
 • Anexa HCL nr. 60/2020 - ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRUL DE PERSONAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI HOCENI ȘI DIN INSTITUȚIILE ȘI SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL AL COMUNEI HOCENI - Anexa HCL_60_2020.pdf 
 • STAT DE FUNCȚII - al personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Hoceni și din din instituțiile și serviciile publice de interes local al comunei Hoceni - stat_functii_HCL_60_2020.pdf 
 • Raport avizare - a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei si statul de personal din aparatul de specialitate a Primarului comunei Hoceni și din instituțiile și serviciile publice de interes local al comunei Hoceni - RA_HCL_60_2020.pdf 
 • Raport de specialitate - privind necesitatea aprobarii modificarii organigramei si statul de personal din aparatul de specialitate a Primarului comunei Hoceni și din instituțiile și serviciile publice de interes local al comunei Hoceni - RS_HCL_60_2020.pdf 
 • HCL nr. 59/2020 - Hotararea nr. 59 din 15 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Hoceni în Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar de stat din comuna Hoceni, pentru anul școlar 2020 – 2021 - HCL_59_2020.pdf
 • Raport avizare - a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Hoceni în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Hoceni, pentru anul școlar 2020 – 2021 - RA_HCL_59_2020.pdf 
 • HCL nr. 58/2020 - Hotararea nr. 58 din 15 decembrie 2020 privind aprobarea “Comandamentului de iarnă și a Programului de deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei Hoceni, în perioada de iarnă 2020 – 2021” - HCL_58_2020.pdf
 • Anexe HCL nr. 58/2020 - SISTEMUL INFORMAȚIONAL pentru monitorizarea situației în perioada de iarnă 2020 – 2021 - Anexe HCL_58_2020.pdf 
 • Raport avizare - a proiectului de hotărâre privind aprobarea “Comandamentului de iarnă și a Programului de deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei, în perioada de iarnă 2020 – 2021” - RA_HCL_58_2020.pdf 
 • HCL nr. 56/2020 - Hotararea nr. 56 din 15 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local al comunei Hoceni pentru anul 2021 - HCL_56_2020.pdf 
 • Raport avizare - a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local al comunei Hoceni pentru anul 2021 - RA_HCL_56_2020.pdf 
 • HCL nr. 55/2020 - Hotararea nr. 55 din 15 decembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_55_2020.pdf 
 • HCL nr. 54/2020 - Hotararea nr. 54 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea necesității realizării obiectivului de investiții și aprobarea indicatorilor tehnici-economici aferente proiectului: „Reabilitare și modernizare DS 607 si DS 699, sat Barbosi, comuna Hoceni, judetul Vaslui” - HCL_54_2020.pdf 
 • HCL nr. 53/2020 - Hotararea nr. 53 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Hoceni, județul Vaslui” - HCL_53_2020.pdf 
 • HCL nr. 52/2020 - Hotararea nr. 52 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Hoceni, județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Coc-2” - HCL_52_2020.pdf 
 • HCL nr. 51/2020 - Hotararea nr. 51 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea noilor indicatori tehnici - economici, reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziţie de lucrări pentru partea din construcție distinctă si independentă din punct de vedere fizic si functional „Pod din beton armat cadre inchise Tip C2 peste un torent neclasificat în satul Oțeleni (punct „La Burghelea”), comuna Hoceni”, aferentă investiției „Alimentare cu apă în Deleni și Oţeleni şi poduri şi podeţe în localitatea Oţeleni, comuna Hoceni, judeţul Vaslui” - HCL_51_2020.pdf 
 • HCL nr. 50/2020 - Hotararea nr. 50 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea intabulării/înscrierii în Cartea Funciară a unor drumuri sătești situate pe raza satului Oțeleni, comunei Hoceni, ce aparține domeniului public al comunei Hoceni - HCL_50_2020.pdf 
 • Anexa HCL nr. 50/2020 - Modificările efectuate în inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hoceni, atestat prin H.G.R. nr. 1361/2001 – anexa 38 - Anexa HCL_50_2020.pdf 
 • HCL nr. 49/2020 - Hotararea nr. 49 din 4 noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Hoceni, judetul Vaslui - HCL_49_2020.pdf 
 • HCL nr. 48/2020 - Hotararea nr. 48 din 4 noiembrie 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Hoceni, judetul Vaslui - HCL_48_2020.pdf 
 • HCL nr. 47/2020 - Hotararea nr. 47 din 4 noiembrie 2020 pprivind aprobarea numarului si componenta Comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Hoceni - HCL_47_2020.pdf 
 • HCL nr. 46/2020 - Hotararea nr. 46 din 4 noiembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_46_2020.pdf 
 • Proces verbal - ceremonie de constituire a Consiliul Local Hoceni- PV_22_octombrie_2020.pdf 
 • Convocator - convocator_19_octombrie_2020.pdf 
 • Incheiere validare Primar Hoceni - inchiere_primar.pdf 
 • Incheiere validare Consiliul Local Hoceni - inchiere_cl.pdf 
 • Proces verbal - din 5 octombrie 2020 - PV_5_octombrie_2020.pdf 
 • HCL nr. 45/2020 - Hotararea nr. 45 din 5 octombrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Hoceni, județul Vaslui” - HCL_45_2020.pdf 
 • HCL nr. 44/2020 - Hotararea nr. 44 din 5 octombrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți în comuna Hoceni, județul Vaslui” - HCL_44_2020.pdf 
 • HCL nr. 43/2020 - Hotararea nr. 43 din 5 octombrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_43_2020.pdf 
 • Proces verbal - din 18 septembrie 2020 - PV_18_septembrie_2020.pdf 
 • HCL nr. 42/2020 - Hotararea nr. 42 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea rectificării a V–a a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice al comunei Hoceni pentru anul 2020 - HCL_42_2020.pdf 
 • HCL nr. 41/2020 - Hotararea nr. 41 din 18 septembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_41_2020.pdf 
 • Proces verbal - din 2 septembrie 2020 - PV_2_septembrie_2020.pdf 
 • HCL nr. 40/2020 - Hotararea nr. 40 din 2 septembrie 2020 privind participarea la ”PARTENERIATUL PUBLIC HOCENI – CREȚEȘTI - DIMITRIE CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2020” - HCL_40_2020.pdf 
 • Anexa nr. 1 pentru HCL nr. 40/2020 - PROTOCOLUL PARTENERIATULUI PUBLIC HOCENI – CREȚEȘTI - DIMITRIE CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2020 - anexa_1_HCL_40_2020.pdf 
 • Anexa nr. 2 pentru HCL nr. 40/2020 - ACORD DE PARTENERIAT AL PARTENERIATULUI PUBLIC “HOCENI – CREȚEȘTI - DIMITRIE CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2020” - anexa_2_HCL_40_2020.pdf 
 • HCL nr. 39/2020 - Hotararea nr. 39 din 2 septembrie 2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ”Dezvoltarea Rețelelor Inteligente de Distribuție a Gazelor Naturale în Vederea Creșterii Nivelelor de Flexibilitate, Siguranță, Eficientă în Operare, Precum și de Consum Final în comuna Hoceni, cu localitățile componente (Hoceni, Barboși, Deleni, Oțeleni, Șișcani și Tomșa), județul Vaslui” - HCL_39_2020.pdf 
 • Anexa nr. 1 pentru HCL nr. 39/2020 - NOTĂ CONCEPTUALĂ - anexa_1_HCL_39_2020.pdf 
 • Anexa nr. 2 pentru HCL nr. 39/2020 - TEMĂ DE PROIECTARE - anexa_2_HCL_39_2020.pdf 
 • HCL nr. 38/2020 - Hotararea nr. 38 din 2 septembrie 2020 de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hoceni, județul Vaslui - HCL_38_2020.pdf 
 • Anexa HCL nr. 38/2020 - Completarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hoceni, județul Vaslui - anexa_HCL_38_2020.pdf 
 • HCL nr. 37/2020 - Hotararea nr. 37 din 2 septembrie 2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială Hoceni, județul Vaslui - HCL_37_2020.pdf 
 • Anexa nr. 2 pentru HCL nr. 37/2020 - PROCEDURA DISTRIBUIRII extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe Unitatea administrativ-teritorială Hoceni, județul Vaslui - anexa_2_HCL_37_2020.pdf 
 • HCL nr. 36/2020 - Hotararea nr. 36 din 2 septembrie 2020 privind aprobarea rectificării a IV–a a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice al comunei Hoceni pentru anul 2020 - HCL_36_2020.pdf 
 • HCL nr. 35/2020 - Hotararea nr. 35 din 2 septembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_35_2020.pdf 
 • HCL nr. 34/2020 - Hotararea nr. 34 din 16 iulie 2020 privind aprobarea modificării organigramei si statul de personal din aparatul de specialitate a Primarului comunei Hoceni și din instituțiile și serviciile publice de interes local - HCL_34_2020.pdf 
 • HCL nr. 33/2020 - Hotararea nr. 33 din 16 iulie 2020 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul "Infiintare retea de alimentare si distributie cu gaze naturale in comuna HOCENI, judetul VASLUI” - HCL_33_2020.pdf 
 • HCL nr. 32/2020 - Hotararea nr. 32 din 16 iulie 2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului, local al comunei Hoceni - HCL_32_2020.pdf 
 • HCL nr. 31/2020 - Hotararea nr. 31 din 16 iulie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_31_2020.pdf 
 • HCL nr. 30/2020 - Hotararea nr. 30 din 25 iunie 2020 privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Hoceni, județul Vaslui” - HCL_30_2020.pdf 
 • HCL nr. 29/2020 - Hotararea nr. 29 din 25 iunie 2020 privind aprobarea rectificării a III - a a bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului de investiţii publice al comunei Hoceni pentru anul 2020 - HCL_29_2020.pdf 
 • HCL nr. 28/2020 - Hotararea nr. 28 din 25 iunie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_28_2020.pdf 
 • PV 6 mai 2020 - Procesul verbal al ședinței din 6 mai 2020 - PV_6_mai_2020.pdf 
 • HCL nr. 27/2020 - Hotararea nr. 27 din 6 mai 2020 privind aprobarea implementării proiectului Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale - HCL_27_2020.pdf 
 • HCL nr. 26/2020 - Hotararea nr. 26 din 6 mai 2020 privind transmiterea fără plată a terenului de 9607 mp - HCL_26_2020.pdf 
 • HCL nr. 25/2020 - Hotararea nr. 25 din 6 mai 2020 privind atribuirea în folosință gratuită a terenului de 9607 mp - HCL_25_2020.pdf 
 • HCL nr. 24/2020 - Hotararea nr. 24 din 6 mai 2020 privind revocarea HCL nr.18 din 26 martie 2020 - HCL_24_2020.pdf 
 • HCL nr. 23/2020 - Hotararea nr. 23 din 6 mai 2020 privind modificarea art.1 și 5 al contractului de concesiune 2188 din 26 aprilie 2012 - HCL_23_2020.pdf 
 • HCL nr. 22/2020 - Hotararea nr. 22 din 6 mai 2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului - HCL_22_2020.pdf 
 • HCL nr. 21/2020 - Hotararea nr. 21 din 6 mai 2020 privind aprobarea a II-a a bugetului local - HCL_21_2020.pdf 
 • HCL nr. 20/2020 - Hotararea nr. 20 din 6 mai 2020 privind încetarea mandatului de consilier Găină Mihai - HCL_20_2020.pdf 
 • HCL nr. 19/2020 - Hotararea nr. 19 din 6 mai 2020 privind alegerea președintelui de ședință - HCL_19_2020.pdf 
 • HCL nr. 18/2020 - Hotararea nr. 18 din 26 martie 2020 privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafață de 9.607 mp, situat in Satul Bărboși, comuna Hoceni, din proprietatea privată a comunei Hoceni in proprietatea Parohiei Deleni, comuna Hoceni - HCL_18_2020.pdf 
 • HCL nr. 17/2020 - Hotararea nr. 17 din 2020 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare 2020 - HCL_17_2020.pdf 
 • HCL nr. 16/2020 - Hotararea nr. 16 din 2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxei de salubrizare 2020 - HCL_16_2020.pdf 
 • HCL nr. 15/2020 - Hotararea nr. 15 din 2020 privind aprobarea rectificării I-a a bugetului local 2020 - HCL_15_2020.pdf 
 • HCL nr. 14/2020 - Hotararea nr. 14 din 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă martie 2020 - HCL_14_2020.pdf 
 • HCL nr. 13/2020 - Hotararea nr. 13 din 13 februarie 2020 privind reactualizarea inventarului bunurilor mobile din domeniului privat - HCL_13_2020.pdf 
 • HCL nr. 12/2020 - Hotararea nr. 12 din 13 februarie 2020 privind înscrierea în inventarul domeniului public al comunei Hoceni a unor imobile situate pe teritoriul comunei Hoceni, județul Vaslui - HCL_12_2020.pdf 
 • HCL nr. 11/2020 - Hotararea nr. 11 din 13 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programul de investiţii publice al comunei Hoceni, pentru anul 2020 - HCL_11_2020.pdf 
 • HCL nr. 10/2020 - Hotararea nr. 10 din 13 februarie 2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2019 - HCL_10_2020.pdf 
 • HCL nr. 9/2020 - Hotararea nr. 9 din 13 februarie 2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Hoceni - HCL_9_2020.pdf 
 • HCL nr. 8/2020 - Hotararea nr. 8 din 13 februarie 2020 privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele Partidului Social Democrat și confirmat de Organizația județeană Vaslui al domnului Cotae Maricel - HCL_8_2020.pdf 
 • HCL nr. 7/2020 - Hotararea nr. 7 din 13 februarie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă - HCL_7_2020.pdf 
 • PV 13 februarie 2020 - Procesul verbal al ședinței din 13 februarie 2020 - PV_13_februarie _2020.pdf 
 • HCL nr. 6/2020 - Hotararea nr. 6 din 29 ianuarie 2020 privind intabularea inscrierea in CF a unor terenuri - HCL_6_2020.pdf 
 • HCL nr. 5/2020 - Hotararea nr. 5 din 29 ianuarie 2020 privind inscrierea in inventarul domeniului public a unor imobile situate pe teritoriul comunei Hoceni - HCL_5_2020.pdf 
 • HCL nr. 4/2020 - Hotararea nr. 4 din 29 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici - HCL_4_2020.pdf 
 • HCL nr. 3/2020 - Hotararea nr. 3 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea planului de actiuni - HCL_3_2020.pdf 
 • HCL nr. 2/2020 - Hotararea nr. 2 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea raportului privind starea economico sociala si de mediu si programul principalelor obiective - HCL_2_2020.pdf 
 • HCL nr. 1/2020 - Hotararea nr. 1 din 29 ianuarie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta - HCL_1_2020.pdf 

2019

 • HCL nr. 68/2019 - privind modificarea art 17 din HCL 60 DIN 17 DEC 2019 - HCL_68_2019.pdf 
 • HCL nr. 67/2019 - privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar al anului 2018 - HCL_67_2019.pdf 
 • HCL nr. 66/2019 - privind aprobarea organizarii retelei scolare locale care vor functiona in anul scolar 2020 - 2021 - HCL_66_2019.pdf 
 • HCL nr. 64/2019 - privind aprobarea rectificarii a IV a BL - HCL_64_2019.pdf 
 • HCL nr. 62/2019 - privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din evidentele contabile - HCL_62_2019.pdf 
 • HCL nr. 61/2019 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta - HCL_61_2019.pdf 
 • HCL nr. 60/2019 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local - HCL_60_2019.pdf 
 • HCL nr. 48/2019 - privind aprobarea contului de executie al BL al com Hoceni la data de 30 iulie 2019 - HCL_48_2019.pdf 
 • HCL nr. 47/2019 - privind aprobarea rectificarii a II-a a BL de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice al comunei Hoceni - HCL_47_2019.pdf 
 • HCL nr. 33/2019 - privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "Amenajarea unui parc de joaca in cadrul Gradinitei Barbosi" - HCL_33_2019.pdf 
 • HCL nr. 32/2019 - privind aprobarea angajarii bugetare in cadrul parteneriatului dintre comuna Hoceni si asociatia Trup si Suflet - HCL_32_2019.pdf 
 • HCL nr. 31/2019 - privind aprobarea parteneriatului cu asociatia Trup si Suflet - HCL_31_2019.pdf 
 • HCL nr. 30/2019 - privind inchirierea prin licitatie a unui spatiu situat in cladirea Centrului Comunitar Administrativ Hoceni - HCL_30_2019.pdf 
 • HCL nr. 29/2019 - privind aprobarea demolarii imobilului corpului B al Scolii Siscani - HCL_29_2019.pdf 
 • HCL nr. 28/2019 - privind aprobarea demolarii imobilelor corpurilor A si B ale scolii Hoceni - HCL_28_2019.pdf 
 • HCL nr. 27/2019 - privind inscrierea in inventarul comunei Hoceni a unui imobil situat in comuna Hoceni - HCL_27_2019.pdf 
 • HCL nr. 26/2019 - privind iunscrierea in inventarul comunei Hoceni a unui imobil situat in comuna Hoceni - HCL_26_2019.pdf 
 • HCL nr. 25/2019 - privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico economici la platforma de gunoi - HCL_25_2019.pdf 
 • HCL nr. 24/2019 - privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici la platforma de gunoi - HCL_24_2019.pdf 
 • HCL nr. 23/2019 - privind aprobarea contului de executie a bugetul local - HCL_23_2019.pdf 
 • HCL nr. 22/2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta - HCL_22_2019.pdf 
 • HCL nr. 21/2019 - privind intabularea unui teren situat in intravilanul satului Hoceni - HCL_21_2019.pdf 
 • HCL nr. 20/2019 - privind insusirea modificarilor efectuate in inventarul bunurilor - HCL_20_2019.pdf 
 • HCL nr. 19/2019 - privind schimbarea destinatiei unor imobile - HCL_19_2019.pdf 
 • HCL nr. 18/2019 - privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 - HCL_18_2019.pdf 
 • HCL nr. 13/2019 - privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant care vor functiona - HCL_13_2019.pdf 
 • HCL nr. 12/2019 - privind inscrierea in cartea funciara a drumurilor din satele Deleni si Barbosi - HCL_12_2019.pdf 
 • HCL nr. 11/2019 - privind insusirea modificarilor efectuate in inventarul bunurilor CH - HCL_11_2019.pdf 
 • HCL nr. 10/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea scolii din satul Siscani - HCL_10_2019.pdf 
 • HCL nr. 9/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea drumurilor din satele Hoceni Deleni - HCL_9_2019.pdf 
 • HCL nr. 8/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru alimentarea cu apa în satele Deleni, Oteleni si poduri Oteleni - HCL_8_2019.pdf 
 • HCL nr. 7/2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta - HCL_7_2019.pdf 
 • HCL nr. 6/2019 - privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului - HCL_6_2019.pdf 
 • HCL nr. 4/2019 - privind aprobarea PUG - HCL_4_2019.pdf 
 • HCL nr. 3/2019 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii 416 - HCL_3_2019.pdf 
 • HCL nr. 2/2019 - privind aprobarea raportului privind starea economio-social si de mediu pe anul 2018 si adoptarea programelor principalelor obiective de dezvoltare -  HCL_2_2019.pdf 

2018