Hotararile Consiliului Local

 

2019

 • HCL nr. 68/2019 - privind modificarea art 17 din HCL 60 DIN 17 DEC 2019 - HCL_68_2019.pdf 
 • HCL nr. 67/2019 - privind aprobarea utilizarii definitive a excedentului bugetar al anului 2018 - HCL_67_2019.pdf 
 • HCL nr. 66/2019 - privind aprobarea organizarii retelei scolare locale care vor functiona in anul scolar 2020 - 2021 - HCL_66_2019.pdf 
 • HCL nr. 64/2019 - privind aprobarea rectificarii a IV a BL - HCL_64_2019.pdf 
 • HCL nr. 62/2019 - privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din evidentele contabile - HCL_62_2019.pdf 
 • HCL nr. 61/2019 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta - HCL_61_2019.pdf 
 • HCL nr. 60/2019 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local - HCL_60_2019.pdf 
 • HCL nr. 48/2019 - privind aprobarea contului de executie al BL al com Hoceni la data de 30 iulie 2019 - HCL_48_2019.pdf 
 • HCL nr. 47/2019 - privind aprobarea rectificarii a II-a a BL de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice al comunei Hoceni - HCL_47_2019.pdf 
 • HCL nr. 33/2019 - privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "Amenajarea unui parc de joaca in cadrul Gradinitei Barbosi" - HCL_33_2019.pdf 
 • HCL nr. 32/2019 - privind aprobarea angajarii bugetare in cadrul parteneriatului dintre comuna Hoceni si asociatia Trup si Suflet - HCL_32_2019.pdf 
 • HCL nr. 31/2019 - privind aprobarea parteneriatului cu asociatia Trup si Suflet - HCL_31_2019.pdf 
 • HCL nr. 30/2019 - privind inchirierea prin licitatie a unui spatiu situat in cladirea Centrului Comunitar Administrativ Hoceni - HCL_30_2019.pdf 
 • HCL nr. 29/2019 - privind aprobarea demolarii imobilului corpului B al Scolii Siscani - HCL_29_2019.pdf 
 • HCL nr. 28/2019 - privind aprobarea demolarii imobilelor corpurilor A si B ale scolii Hoceni - HCL_28_2019.pdf 
 • HCL nr. 27/2019 - privind inscrierea in inventarul comunei Hoceni a unui imobil situat in comuna Hoceni - HCL_27_2019.pdf 
 • HCL nr. 26/2019 - privind iunscrierea in inventarul comunei Hoceni a unui imobil situat in comuna Hoceni - HCL_26_2019.pdf 
 • HCL nr. 25/2019 - privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico economici la platforma de gunoi - HCL_25_2019.pdf 
 • HCL nr. 24/2019 - privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici la platforma de gunoi - HCL_24_2019.pdf 
 • HCL nr. 23/2019 - privind aprobarea contului de executie a bugetul local - HCL_23_2019.pdf 
 • HCL nr. 22/2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta - HCL_22_2019.pdf 
 • HCL nr. 21/2019 - privind intabularea unui teren situat in intravilanul satului Hoceni - HCL_21_2019.pdf 
 • HCL nr. 20/2019 - privind insusirea modificarilor efectuate in inventarul bunurilor - HCL_20_2019.pdf 
 • HCL nr. 19/2019 - privind schimbarea destinatiei unor imobile - HCL_19_2019.pdf 
 • HCL nr. 18/2019 - privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 - HCL_18_2019.pdf 
 • HCL nr. 13/2019 - privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant care vor functiona - HCL_13_2019.pdf 
 • HCL nr. 12/2019 - privind inscrierea in cartea funciara a drumurilor din satele Deleni si Barbosi - HCL_12_2019.pdf 
 • HCL nr. 11/2019 - privind insusirea modificarilor efectuate in inventarul bunurilor CH - HCL_11_2019.pdf 
 • HCL nr. 10/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea scolii din satul Siscani - HCL_10_2019.pdf 
 • HCL nr. 9/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea drumurilor din satele Hoceni Deleni - HCL_9_2019.pdf 
 • HCL nr. 8/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru alimentarea cu apa în satele Deleni, Oteleni si poduri Oteleni - HCL_8_2019.pdf 
 • HCL nr. 7/2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta - HCL_7_2019.pdf 
 • HCL nr. 6/2019 - privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului - HCL_6_2019.pdf 
 • HCL nr. 4/2019 - privind aprobarea PUG - HCL_4_2019.pdf 
 • HCL nr. 3/2019 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii 416 - HCL_3_2019.pdf 
 • HCL nr. 2/2019 - privind aprobarea raportului privind starea economio-social si de mediu pe anul 2018 si adoptarea programelor principalelor obiective de dezvoltare -  HCL_2_2019.pdf 

2018